Ik heb een droom...

08 november 2018 15:43

Ik droom van een moderner onderwijsmodel. Een model waar meer plaats is voor creativiteit en diversiteit. Een model waarin lesgeven niet alleen een taak is van leerkrachten, maar een taak is van de samenleving. In mijn droom zie ik dat mensen die een passie hebben een onderdeel uitmaken van het lesprogramma....

Lees meer

AANDACHT AANDACHT AANDACHT!

08 november 2018 15:42

AANDACHT AANDACHT AANDACHT! Ik schrijf dit in hoofdletters omdat ik iets wil uitleggen, iets duidelijk maken en vooroordelen wegnemen.Sinds ik als bestuurslid ben toegetreden bij de Senioren vereniging Budel krijg ik steeds weer de vraag van mensen die mij kennen: “Wat doe jij bij die bejaardenclub?”...

Lees meer

Altijd al willen wonen in het buitengebied van Cranendonck?

08 november 2018 15:38

Dat is in onze gemeente geen probleem. Je moet wel een boerenschuur hebben. Die zijn er voldoende. Of een oude bedrijfswoning kopen waarvan het bijbehorende bedrijf is afgebrand of afgebroken. Als je die eenmaal hebt of huurt kun je er vervolgens gaan wonen. Dat is natuurlijk niet toegestaan volgens...

Lees meer

De begroting van Cranendonck: het kan anders, het kan beter

08 november 2018 15:38

Het college van B&W van Cranendonck heeft een concept-begroting opgesteld voor de komende jaren. Daarover is vorige week uitgebreid gesproken in de commissievergadering door de gemeenteraad. Cranendonck Actief! heeft een alternatieve begroting ingediend. Hieronder maken we op hoofdlijnen een vergelijking...

Lees meer

Veranderingen zijn nodig voor toekomstige zorg in Cranendonck

08 november 2018 15:37

De VVD Cranendonck is geschrokken van de explosieve groei van de uitgaven op de jeugdhulp en het daarmee ontstane financiële tekort in onze gemeente. Daarnaast zien we ook de kosten op de Wmo stijgen. De huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein zorgen ervoor dat de gemeente belangrijke keuzes...

Lees meer