Aan de Raad van de gemeente Cranendonck   

2018/11/29 14:52:22:967:001 - Ingezonden door Stichting Buurtplatform Dorplein Uniek

Geachte Raad, Het College van Cranendonck vraagt de Raad om een Verklaring van geen Bedenkingen af te geven voor de havenontwikkeling in Dorplein. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om de reeds illegaal gebouwde hallen te legaliseren en als kers op de taart voor de exploitant ook een vierde hal mogelijk te maken. Nadat eerder een dwangsom werd opgelegd om de illegale bouw stil te leggen draait men nu 180 graden en wordt de overtreder beloond met fors extra bouwoppervlakte. De zienswijze van het Buurtplatform in Dorplein, om de havenactiviteiten te beperken tot wat eerder werd voorgehouden aan de inwoners, wordt genegeerd. Het College kiest voor de wetsovertreder en laat Dorplein vallen. Voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden zijn argumenten onder het voorstel dat staat geagendeerd voor de adviescommissie van 4 december a.s.
Het Buurtplatform is verbijsterd dat de notoire wetsovertreder die in woord en daad laat zien zich niets aan te trekken van democratische besluitvorming, bestemmingsregels en handhaving,  voorrang krijgt op gemotiveerde wensen van inwoners van Dorplein. De feiten geven het Buurtplatform het “voortschrijdend inzicht” dat de eerder uitgesproken ondersteuning voor een havenontwikkeling conform eerdere presentatie met deze exploitant helemaal niet meer gewenst is. Immers is er geen enkel vertrouwen meer dat deze zich in de toekomst wel aan de regels gaat houden. Het voorstel aan de Raad om tegemoet te komen aan de wens van deze ondernemer vinden wij ronduit immoreel. Het is een beloning voor het overtreden van de wet. Richting inwoners is dit volstrekt ongeloofwaardig wat betreft beleid en ook handhaving.
Wij vragen de Raad dan ook om niet mee te gaan in het voorstel en dit indien nodig te vervangen door een motie van wantrouwen aan de indiener ervan op voorwaarde van intrekking van dit voorstel. Immers wordt u gevraagd om illegale activiteiten te legaliseren en zo de basis te leggen voor herhaling, door ook anderen die dit voorbeeld ongetwijfeld zullen volgen. Maak van Cranendonck geen “vervlogen” Gemeente, maar bescherm uw burgers voor ongewenst gedrag. Bestuurders die dit faciliteren horen daar op aangesproken en indien nodig ook afgerekend te worden. Het Buurtplatform rekent op het gezonde verstand van de Raad.