“Babbelz” jongerencentrum Budel naar andere locatie

2017/05/18 15:33:26:070:001 - Ingezonden door Namens de PvdA fractie Cranendonck, Marie Beenackers- van Poppel

Op 9 mei j.l. is door de gemeenteraad van Cranendonck unaniem aangenomen dat het jongerencentrum “Babbelz” naar een andere locatie gaat in de toekomst.Zoals u wellicht wel weet, is het jongerencentrum “Babbelz” in Budel gevestigd in de voormalige Basisschool “de Kleine Wereld.” Ooit een prachtige plek, maar nu vervallen en niet meer voldoend aan de eisen, die tegenwoordig aan een dergelijke ontmoetingsplek gesteld mogen worden. Jongeren komen hier geregeld bijeen onder leiding van jongerenwerkers.  Er wordt met elkaar gesproken, gezelligheid gecreëerd,  thema’s behandeld, workshops gegeven enz. Het voorziet echt in een behoefte, dat is duidelijk. Jongerenwerk kan middels een jongerenhuiskamer  op een laagdrempelige manier met jongeren in contact komen en voelen  of er iets specifieks leeft. Op die manier kunnen zij ook  preventief problemen trachten te voorkomen. Om de jongeren goed te  kunnen begeleiden, ze echt het gevoel te geven op een plek te zijn, waar ze zich thuis voelen, is al langere tijd uitgezien naar een geschiktere locatie. Een locatie, die voldoet aan de eisen van deze tijd, met als meerwaarde dat er ook gebruik gemaakt kan worden van het buitengebied en de faciliteiten, die op een bepaalde locatie aanwezig zijn. Zo is het oog is gevallen op het Bravo! College, de school voor voortgezet onderwijs in Budel , waar o.a. een gedeelte van de doelgroep onderwijs geniet. Er staan 2 lokalen leeg, die binnenkort gesloopt gaan worden. Er  bestaan vergevorderde plannen om het buitenterrein aan de achterzijde her in te richten. Zo ontstaat er een geschiktere ruimte om te sporten of te bewegen, waar zowel de school als het jongerenwerk gebruik van kan maken. Ook zullen er extra parkeerplaatsen gemaakt worden, waaraan duidelijk behoefte bestaat in het centrum van Budel.
In de commissievergadering van 25 april j.l. kreeg de commissie  de kans haar voorkeur uit te spreken voor semi-permanente bouw met een geschatte levensduur van ongeveer 20 jaar en of een permanente bouw  voor minimaal 40 jaar, maar met uiteraard een veel hoger kostenplaatje. Omdat het lastig is zover op de ontwikkelingen vooruit te lopen, maar ook omdat de kans aanwezig is, dat tegen die tijd de hele school aan vernieuwing of een grondige renovatie toe is, werd toen tijdens die commissievergadering duidelijk de voorkeur uitgesproken voor semi-permanente huisvesting. Bovendien is  een bijkomend voordeel, dat voor de school en omwonenden de overlast door bouwactiviteiten beperkt blijft, van korte duur  en daardoor te overzien.
Als voortgezet onderwijs en jongerenwerk zo dicht bij elkaar zitten, kunnen ze nog meer en vaker gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Faciliteiten kunnen over en weer gebruikt worden enz. In combinatie met een stevig communicatietraject en fysieke nabijheid zullen  het jongerenwerk en de jeugd elkaar vast nog beter weten te vinden, dan nu al het geval is.
Bovendien ontstaat er een win-win situatie doordat de locatie van de voormalige basisschool “de Kleine Wereld” herontwikkeld kan worden als bouwlocatie. De omwonenden zijn ook tijdig betrokken bij het ontwikkelen van deze plannen. Fijn, dat er nu schot komt in de uitvoering hiervan!