Baronie Cranendonck in goede handen

2018/03/14 10:07:00:000:000 - Ingezonden door Jan van der Putten, Henk Aarts, Jeanne Roefs

Nadat in het najaar van 2014 Hof van Cranendonck sneuvelde was het maanden lang stil rond de Baronie. De Dorpsraad Zurrik en vereniging Hart voor Cranendonck sloegen daarom in januari 2015 de handen ineen. Diverse pogingen om met verantwoordelijk wethouder Meuwissen contact te leggen om te kijken “hoe verder” , mislukten . In februari 2015 hebben we toen in het kader van burgerparticipatie bij Frans Kuppens aan de bel getrokken en kwam er meteen garen op de klos.

Er kwam een projectleider die wist hoe je de omgeving constructief bij gebiedsontwikkeling kon betrekken en er werd prima samengewerkt om tot een plan van aanpak te komen
Echter de verantwoordelijke wethouder Meuwissen bleek wederom niet in staat het proces in gang te houden en is uiteindelijk opgestapt.
Het dossier ’de Baronie Cranendonck’ belandde in de portefeuille van wethouder Frans Kuppens en vanaf die tijd , we spreken over september 2016, zijn er weer duidelijk concrete stappen richting organische ontwikkeling gezet.
De omgevingsgroep wordt vervangen door de klankbordgroep die sindsdien met enige regelmaat bij elkaar is gekomen om bijgepraat te worden.
Frans Kuppens verstaat de kunst om zichzelf trouw te blijven terwijl hij duidelijk en lenig laveert tussen raad, ambtenaren en belanghebbenden. In anderhalf jaar tijd is er hard gewerkt en heeft het projectteam onder leiding van de wethouder alles op alles gezet om met de juiste partijen in onderhandeling te gaan en in samenwerking met de omgeving borg te staan voor een kleinschalige organische ontwikkeling met een serieuze economische drager waarbij cultuur, historie en recreatie elkaar vinden.
Dit is voor ons de manier waarop we burgerparticipatie in de toekomst voor ogen hebben en zien in wethouder Frans Kuppens degene die de afgelopen jaren heeft bewezen hier handen en voeten aan te kunnen geven.
We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het dossier ‘de Baronie Cranendonck’ in zijn portefeuille in goede handen is en hopen dat hij dit dossier ook ná de verkiezingen een positief vervolg kan geven.