Bus Were Di en pilot Sluipverkeer Maarheeze lopen op 31 maart af: Actie vereist

2018/03/15 14:24:21:406:001 - Ingezonden door Carina Gimblett – van Weert (Maarheeze)

CRANENDONCK - De laatste maand van de buslijnen 611 en 621 naar het Were Di in Valkenswaard dient zich weer aan. Op vrijdag, 30 maart, zijn de 120 winterbusdagen weer verreden en stopt de dienst voor dit schooljaar. Dit jaar valt het eind van deze winterbus precies samen met het stoppen van de pilot tegen het sluipverkeer in en rond Maarheeze.
Als mede-oprichter van deze buslijnen (2013) en aanvrager van de “stop-sluipverkeerpilot” (in 2015) wil ik voorkomen dat we dan weer terug zijn bij af. Dat de jeugdige fietsers weer van de weg worden gereden. Want van een veilig fietspad is nog steeds geen sprake op korte termijn.

Vorige week heb ik de wethouder erop attent gemaakt dat vanaf 1 april alle 110 Were Di leerlingen uit Maarheeze weer gaan fietsen. Dat zij in de ochtendspits de scheurende filemijders moeten trotseren op ventweg de Ulkedonken langs de A2. Dat er op het gebied van de bus en als vervolg van de pilot iets rap moet gebeuren in samenwerking met Hermes, provincie en het rijk. U heeft kunnen lezen dat de wethouder hier aan gaat werken. Deze week bespreken we met hem hoe. Op korte termijn vinden daarna dan ook gesprekken plaats met andere gemeenten en provincie. Het liefst willen de (ouders van de) leerlingen het hele schooljaar een bus, geen buurtbus, waarvoor ze 1,5 km moeten lopen en waar maar 8 mensen in kunnen. Nummer 9 mag namelijk niet mee! En als ze dan mogen kiezen, ook nog elk uur, zodat de ouders niet alsnog 4 x per week op en neer moeten over de A2 naar Valkenswaard. De bus zou dan bijv. een route via het industrieterrein kunnen rijden, zodat ook werknemers in Valkenswaard vanuit Cranendonck van deze buslijn gebruik kunnen maken. Daarnaast zou een fietspad of afgeschermde weg tussen Maarheeze en Leende ook veiliger zijn voor elke fietser die daar rijdt.

Al deze 5 jaren heb ik dit werk, deze burgerparticipatie vanuit werkgroep Bus/Fietsverbinding Maarheeze – Were Di als bezorgde moeder op de achtergrond gedaan. En alhoewel we aardig wat bereikt hebben, is er veel meer mogelijk als je je als raadslid kan inzetten. Dat wil ik nu dus gaan doen. Ik wil me in gaan zetten als Raadslid. Ik wil dit doorzetten.
Want in de Raadzaal, daar kun je verschil maken. Daar zeg je JA of NEE tegen een besluit. Een besluit op een voorstel dat wel eens komt vanuit de inwoners, vanuit vaders of moeders.
Loze woorden in het kader van de verkiezingen?
Nee; ik doe dit al 5 jaar. En ik blijf het GEWOON DOEN!