CDA “weet wat er speelt”

2017/07/13 14:39:05:848:001 - Ingezonden door CDA Cranendonck

De lokale Cranendonckse fractie van het CDA is tijdens een bijeenkomst met diverse cultuurbepalende verenigingen van onze gemeente in gesprek gegaan over hun rol als maatschappelijke verbinders. In den Donck waren vertegenwoordigers van de Sint Nicolaas comités, de Oranje verenigingen en het Kindervakantiewerk aanwezig. Doelstelling van de avond was het inventariseren van mogelijkheden om de sleutelrol van genoemde verenigingen op het gebied van leefbaarheid te versterken. Daarbij werd vooral ook het door het CDA ingediende initiatief subsidiebeleid besproken. De open en enthousiaste discussies over samenwerken, bureaucratie en ideeën over bijvoorbeeld een “basisbeurs” gaven enerzijds een beeld van de mogelijkheden om krachten te bundelen ( vooral op het gebied van administratie en regelgeving) en anderzijds het beeld dat er ondanks raakvlakken ook specifieke zaken voor een eigen identiteit per dorp blijven. Uiteindelijk leverde de avond een goed beeld op van de wensen en kansen voor genoemde verenigingen. De CDA fractie dankt alle aanwezigen en we zullen de gekregen informatie zo goed mogelijk gebruiken bij het beleidsmatig ondersteunen van genoemde organisaties. Wilt u ook met de actieve lokale CDA fractie in gesprek over iets wat er bij U speelt dan nodigen wij u graag uit contact op te nemen met een van de fractieleden.