CD&V en Balans spelen poker met belastinggeld op laatste gemeenteraad van deze legislatuur!

2018/12/14 10:45:22:287:001 - Ingezonden door PRO/N-VA Hamont-Achel

De nieuwe meerderheid heeft hierover totaal een andere visie. De verkiezingsuitslag geeft aan dat een meerderheid van de bevolking de andere visie van PRO Hamont-Achel en N-VA steunt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de huidige meerderheid de democratie hier niet laat spelen. Nu nog snel projecten laten goedkeuren wetende dat deze projecten niet worden uitgevoerd door de nieuwe meerderheid, is spelen met het geld van de belastingbetaler.
Zo staan er op de laatste gemeenteraad van maandag aanstaande (17 december om 20.00 uur) een aantal opmerkelijke beslissingen op de agenda. Volgens PRO Hamont-Achel en N-VA zijn dit beslissingen die toekomen aan het nieuwe beleid en druisen deze in tegen de wet.

Verkoop gronden de Wal: Het stoot PRO/N-VA erg tegen de borst dat de gronden van de Wal nog worden toegewezen aan een projectontwikkelaar voor het bouwen van een 70-80 tal(?) appartementen. Zij willen hier géénbouwproject, maar wel een groen parkmet voldoende parking voor de nabijgelegen school, de Posthoorn en het centrum. Een park, waar mensen die in het centrum van Hamont wonen (of gaan wonen) tot rust kunnen komen. Zij stimuleren wel ‘wonen in het centrum’ dat momenteel uitvoering kent in diverse (privé-) projecten.

De Koekoek Achel: Ook wordt op deze laatste vergadering nog snel overgegaan tot de aanbesteding voor de bouw van een nieuwe sporthal in Achel voor een bedrag van 3,4 miljoen Euro. Daarenboven zet men in de ontwerpbesluiten dat de nieuwe beleidsploeg extra kredieten dient te voorzien in de volgende meerjarenplanning; met andere woorden, men komt bij lange niet toe met dit bedrag. Om de sporthal te voorzien van een sportvloer en sportuitrusting is er nog eens 340.000 Euro nodig, om de cafetaria en sanitaire ruimtes af te werken is 430.000 Euro extra nodig. Tel daarbij 181.000 Euro voor een telescopische tribune, de erelonen voor de architect (86.000 Euro) en het verplaatsen van 2 tennisvelden (kostprijs 140.000 Euro samen), dan is dit al vlug een extra kost van 1.177.000 Euro waar geen geld voor is voorzien. In een volgende fase wil men de oude sporthal afbreken en nog een extra nieuwe sport- en/of tennishal voorzien: kostprijs meer dan 2.500.000 Euro en ook hier is geen geld voor voorzien. Samengevat, CD&V en Balans voorzien 3.400.000 Euro voor een niet uitgeruste en onafgewerkte nieuwe sporthal. De nieuwe meerderheid moet dus op zoek naar minimaal 3.677.000 Euro extra middelen om dit project af te werken. Hier wil PRO en N-VA niet van weten, zij zijn voorstander van een nieuwe sporthal op een andere locatie en ook niet meteen, want de gelden zijn er momenteel niet meer en zij willen eerst een gedegen behoefte-onderzoek organiseren en dit met alle betrokkenen. PRO Hamont-Achel en N-VA willen de levensduur van de huidige sporthal verlengen door een aantal extra kleedruimtes te voorzien en tevens een extra tribune. Tegelijkertijd starten we een behoeftenonderzoek naar de mogelijkheid om de sporthal van de toekomst te bouwen op een andere locatie dan de Koekoek; de Siggert kan een mogelijkheid zijn. De sporthal van de toekomst moet de mogelijkheid geven aan de Achelaren om hun favoriete sport in optimale omstandigheden te kunnen beoefenen. Maar ook de toeschouwers moeten in alle comfort kunnen genieten van een sportieve wedstrijd op elk niveau. Op termijn komt er dan extra ruimte vrij op het terrein van de Koekoek om er een mooie speeltuin uit te bouwen in het centrum van Achel waar de speelpleinwerking haar thuisbasis zal hebben. Ook zal er samen met de school naar oplossingen gezocht worden om het school turnen in te vullen.

Begroting 2019 en klooster Ursulinen: Op de gemeenteraad van maandag a.s. staat ook het budget 2019 nog op de agenda. In dit budget voorziet men ook middelen om de kapel en het klooster van de Ursulinen te renoveren. Hier voorziet men voor 2018 en 2019 samen een investering 4.900.000 Euro.  Uit cijfers van de financiële dienst blijkt dat er na 2019 nog eens extra 2.700.000 Euro nodig is om het project af te werken. Ook dit geld is niet voorzien.
Hieruit blijkt duidelijk dat Hamont-Achel niet voldoende centen heeft om deze projecten in deze vorm meteen uit te voeren en zo wordt de toekomstige beleidsploeg meteen voor blok gesteld om projecten verder te finaliseren waar geen geld meer voor is, want de kassa is zo goed als leeg!
PRO/N-VA willen eerst de financiën duidelijk in beeld brengen en dan pas beslissen wat kan en wat er niet kan, maar het is niet aan de ontslagnemende ploeg om de toekomst van Hamont-Achel nog zwaar te belasten met deze ongeoorloofde projecten.
Toch vreest de toekomstige beleidsploeg dat burgemeester Schuurmans en zijn ploeg, ondanks alle klachten die er lopen bij de gouverneur over deze gang van zaken, gewoon verder doen met hun ‘oogkleppen politiek’, zelfs op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur. Goed burgerschap is hier ver zoek!
PRO Hamont-Achel en N-VA vonden het belangrijk de inwoners hiervan op de hoogte te brengen en hen de kans te geven dit zelf te komen vaststellenop de openbare gemeenteraadszittingvan maandag aanstaande op het stadhuis om 20.00 uur stipt. Zij heten iedereen van harte welkom om getuige te zijn bij deze onverantwoorde beslissingen die wellicht maandag genomen zullen worden!
Namens de nieuwe meerderheid vanaf 1 januari 2019,
Rik Rijcken, toekomstig burgemeester en schepenen Roger Mertens, Jacky Umans, Jef Plas, Lambert Van de Schans, Marie-José Cuyvers en alle raadsleden van PRO/N-VA Hamont-Achel