CD&V pleit voor behoud van de MINA-raad

2019/04/05 10:50:54:170:001 - Ingezonden door Ingezonden door CD&V Hamont-Achel

Pas na een klacht van CD&V Hamont-Achel bij de gouverneur agendeerde de meerderheidscoalitie PRO - N-VA de afschaffing van de MINA-raad op de gemeenteraad van 28 maart 2019. Tot onze verbazing wou de meerderheid de afschaffing nog steeds verderzetten. Tijdens de gemeenteraad van 28 maart weerlegde CD&V-fractieleider Serge vander Linden één voor één alle door de meerderheid gebruikte argumenten om de MINA-raad op te doeken en vroeg uitleg bij de niet correcte informatie die door schepen Jacky Umans in de pers en sociale media verspreid werden.
CD&V-fractieleider Serge vander Linden stelde namens zijn fractie voor om de MINA-raad niet op te heffen maar om deze adviesraad te behouden en het doel ervan uit te breiden met “duurzaamheid” & “klimaat”. Om tot een goede werking van deze adviesraad te komen werd eveneens voorgesteld om in een afsprakennota tussen de MINA-raad en het stadsbestuur van Hamont-Achel vast te leggen over welke onderwerpen het stadsbestuur in ieder geval het advies van de MINA-raad vraagt.
Aan het schepencollege werd gevraagd om:
• In die zin het reglement van de MINA-raad aan te passen.?
• In het reglement ook rekening te houden dat men meer geïnteresseerde inwoners kan opnemen in de raad.?
• Het aangepast reglement volgende maand op de gemeenteraad van 25 april 2019 ter goedkeuring voor te leggen.?
• Na goedkeuring van het reglement kandidaturen op te vragen van geïnteresseerden om in deze raad te zetelen.?
Tot grote verwondering ging de meerderheid PRO – N-VA, die het steeds heeft over “inspraak staat hoog in het vaandel van de meerderheid”, niet in op dit voorstel en werd beslist om de MINA-raad af te schaffen zonder een concreet ander alternatief aan de gemeenteraad voor te leggen.
In de huidige tijdsgeest, waar milieu en klimaat niet weg te slaan zijn uit de dagelijkse actualiteit, hebben PRO en N-VA duidelijk deze boodschap niet begrepen en geven ze een totaal fout signaal aan al wie bekommerd is om milieu, natuur, duurzaamheid en klimaat!

Ingezonden door CD&V Hamont-Achel