Coalitie maakt valse start

2019/04/05 10:50:26:389:001 - Ingezonden door Koen van Laarhoven en Karel Boonen

Het zag er zo hoopvol uit, een jaar geleden. De winnaars van de verkiezingen (Pro6, die een duurzaam, sociaal beleid beloofde en de gemeente anders wilde gaan besturen en CDA), vormden de kern van een nieuwe coalitie. Hoe gaat het nu, een jaar later?
De eerste drie maanden van 2019 had de gemeenteraad nauwelijks wat te doen: amper agendapunten. De vergadering in april is zelfs geschrapt. Achter de schermen wordt misschien wel hard gewerkt, maar we zien er weinig van. Van het raadsprogramma is na een jaar nog vrijwel niets uitgevoerd.
Bij burgerparticipatie, toch een van de hoekstenen van het raadsprogramma, zien we de ene misser na de andere. Een voorstel om de winkels openingstijden te verruimen moest op het laatste moment worden teruggenomen omdat er niet met omwonenden was gesproken. Bij het ondernemersfonds hetzelfde verhaal, het ZLTO (als vertegenwoordiger van de agrariërs) wist van niks, terwijl de wethouder anders beweerde. Ook de plannen voor de Damenweg in Soerendonk moesten worden opgeschort, omdat omwonenden zich overvallen voelden. De keren dat een wethouder zijn excuses moest maken, aangaf dat ‘dit niet de schoonheidsprijs verdient’ of ‘dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren’, zijn niet meer te tellen. De soap rond de bomen aan de Cranendoncklaan is helaas geen uitzondering. Intussen weten we bijvoorbeeld nog steeds niet wat er met de Baronie van Cranendonck gaat gebeuren (maar wordt over de inhuur van het bureau dat er achter zit wel heel geheimzinnig gedaan), zijn er nog steeds geen definitieve maatregelen genomen om het sluipverkeer in Maarheeze aan te pakken en worden er veel minder woningen gebouwd dan eerder was voorgespiegeld. Er is wel tijd voor een dure juridische procedure tegen de mogelijke vestiging van een supermarkt in Budel. De gemeente is al verschillende keren door de rechter in het ongelijk gesteld, maar gaat toch door met procederen. Wel voortvarend, het moet gezegd, zijn forse bezuinigingen doorgevoerd op de zorg die vooral de mensen met een smalle beurs raken en is de OZB ook fors verhoogd. Dit was puur paniekvoetbal, zoals wij hebben aangetoond met een alternatieve begroting. De coalitie hield echter koppig vast aan hun eigen gelijk. Met een koel hoofd en een warm hart waren andere keuzes mogelijk geweest, vooral ook betere keuzes voor de inwoners van Cranendonck.
Cranendonck wordt inderdaad anders bestuurd, moeten we helaas na een jaar vaststellen. Burgerparticipatie en duurzaamheid zijn het kind van de rekening geworden en in de zorg gaat het alleen nog maar over geld. Met nog drie jaar te gaan zullen wij blijven proberen deze coalitie te herinneren aan de gemaakte verkiezingsbeloftes. En waar het kan zullen wij ook steeds alternatieven aandragen, in het belang van onze inwoners. Het kan en moet beter!

De fractie van Cranendonck Actief! Koen van Laarhoven
Karel Boonen