College van B & W steunt wetsovertreder en laat Dorplein vallen

2018/11/29 14:52:48:624:001 - Ingezonden door Eelco Bartelds, Rob Hermsen en Jan van Lierop

Vanaf september 2018 vinden op grote schaal illegale bouw- en aanlegwerkzaamheden plaats bij de containerhaven in Dorplein. Zonder definitieve omgevingsvergunning zijn daar al 3 op- en overslaghallen gebouwd. Die 3 illegale bouwwerken beslaan maar liefst meer dan 7.000 m2!  De bouw vindt plaats met medeweten van het college. Vanaf september 2018 heeft Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein het college meermaals gewezen op de illegale bouwactiviteiten. Het college heeft hierop veel te laat en volstrekt ontoereikend gereageerd. Pas op 2 oktober 2018 kwam het college met een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding met een maximum van € 50.000,00. Een lachertje ten opzichte van de totale bouwkosten van de hallen!  De eigenaar van de gronden in Dorplein heeft de bevelen van de gemeente om de bouw stil te leggen niet opgevolgd. Sterker nog, de eigenaar heeft de gemeente “herhaaldelijk laten weten niet voornemens te zijn de illegale activiteiten te staken”. Het opzettelijk niet opvolgen van bevelen van de gemeente om de bouw- en aanlegwerkzaamheden te staken is een strafbaar feit volgens het Wetboek van Strafrecht. In plaats van de wetsovertreder hard aan te pakken wil het college een omgevingsvergunning verlenen die de illegale bouwwerken achteraf moet legaliseren. Het plegen van misdrijven tegen het openbaar gezag loont blijkbaar bij dit college: Het college wil zelfs medewerking verlenen voor een vierde hal.  De standpunten van Le Projet de Dorplein worden door dit college genegeerd. Vragen worden niet of veel te laat beantwoord en zelfs een verzoek om een gesprek wordt niet gehonoreerd. Dit college laat Dorplein dan ook keihard vallen. Eigen inwoners doen er niet meer toe! Voor de afgifte van de omgevingsvergunning heeft het college van B & W de steun nodig van de gemeenteraad. Het belang van de komende stemming overstijgt dat van een reguliere stemming over een omgevingsvergunning. De stemming op 18 december 2018 betreft nu bovenal een stemming over normen en waarden: Wijst de gemeenteraad illegale bouwactiviteiten af of legaliseert zij die juist? Wij roepen de gemeenteraad op om de illegale bouw- en aanlegactiviteiten af te wijzen en geen medewerking te verlenen aan de afgifte van een omgevingsvergunning. Het toekennen ervan zou een gevaarlijk precedent scheppen. Het legaliseren van illegale bouwwerken mag niet de norm worden!

Namens Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein
Eelco Bartelds, Rob Hermsen en Jan van Lierop