Cranendonck Actief betreurt vertrek Dijkmans

2016/11/17 15:36:00:000:000 - Ingezonden door Fractie en Bestuur Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! heeft kennis genomen van het eenzijdige en plotselinge besluit van Ton Dijkmans om zijn lidmaatschap van Cranendonck Actief! op te zeggen en de fractie te verlaten. Wij betreuren dit besluit. Een uitnodiging voor een nader gesprek is door Ton Dijkmans van de hand gewezen. 


Als reden voor zijn vertrek noemt Ton Dijkmans het in zijn ogen niet open communiceren over het vertrek van VVD-wethouder Adams. De fractie was van mening dat het vertrek van de heer Adams primair een VVD-kwestie was en dat het aan de VVD was hierover te communiceren. Dat gold ook voor de communicatie naar de andere partijen in de gemeenteraad (Elan en PvdA in het bijzonder).


Deze gang van zaken is steeds onderwerp geweest van fractieoverleg binnen Cranendonck Actief! en Ton Dijkmans is het uiteindelijk steeds eens geweest met de gekozen lijn. We hebben gekozen voor een in onze ogen fatsoenlijke weg om de VVD en de heer Adams dit voor hen onprettige besluit te laten toelichten.


In zijn weekblog van 5 november heeft Ton Dijkmans, zonder voorafgaand overleg, gekozen voor een eigen lijn. Hij stond hierin alleen binnen de fractie en hij voelde zich kennelijk niet langer meer gehouden aan de binnen de fractie van Cranendonck Actief! gemaakte afspraken, noch aan de afspraken met de VVD. 


Ton Dijkmans heeft te kennen gegeven zijn zetel in de gemeenteraad te willen behouden en als onafhankelijke eenmansfractie door te zullen gaan. Wij betreuren dat omdat Ton Dijkmans niet als persoon door de bevolking van Cranendonck is gekozen in de gemeenteraad, maar omdat hij onderdeel was van de kandidatenlijst van Cranendonck Actief!


Ton Dijkmans heeft zijn besluit plotseling en eenzijdig genomen, zonder daarover transparant te zijn of te communiceren met anderen. De fractie, de fractievoorzitter, het bestuur, de leden van Cranendonck Actief! en ook niet de bevolking zijn door hem in het besluit gekend of is om hun mening gevaagd. Dat lijkt veel op de oude politiek waar Ton Dijkmans zich altijd zo tegen heeft verzet. Ook het niet teruggeven van zijn zetel, het vasthouden aan het pluche, vinden wij niet passen bij waar Ton Dijkmans altijd voor zei te staan. 


Jarenlang heeft Ton Dijkmans zich gepassioneerd ingezet voor Cranendonck Actief! en haar voorgangers. Wij danken Ton oprecht voor deze inzet en wensen hem, zowel politiek als prive, veel succes toe in de nabije toekomst.


Fractie en Bestuur Cranendonck Actief!