Cranendonck Actief! wil inspraak burgers bij bezuinigingen

2018/10/19 12:00:23:961:001 - Ingezonden door Karel Boonen en Jan van Tulpen

Het college van B&W van Cranendonck wil fors bezuinigen op de jeugdzorg en de WMO, wil de bibliotheek in Maarheeze sluiten, wil de nieuwbouw van De Schakel in Budel-Dorplein en de Schaapskooi in Gastel niet laten doorgaan en wil ook fors bezuinigen op subsidies.

Het blijkt dat bijna alle betrokkenen dit nieuws uit de krant of via-via hebben moeten vernemen. Cranendonck Actief! vindt dit een heel slechte zaak. Als je burgerparticipatie serieus neemt betekent dat ook dat je burgers, verenigingen en instellingen moet betrekken bij een eventuele keuze voor en invulling van bezuinigingen. Vandaar dat Cranendonck Actief! het college en de andere fracties oproept om een inspraakavond te organiseren over de voorstellen van het college. Dan kunnen dorpsraden, instellingen en verenigingen en burgers die een mening hebben over de bezuinigingen die mening kenbaar maken tegenover de gemeenteraad. Graag horen we dan ook welke ideeën er bij de burgers van Cranendonck leven over mogelijke alternatieven voor de voorstellen van het college. Cranendonck Actief! ziet graag dat deze inspraakavond wordt georganiseerd op donderdag 25 oktober of maandag 29 oktober a.s., in elk geval voor de behandeling van de begroting door de gemeenteraad.

Fractie Cranendonck Actief!
Karel Boonen (06 53439247)
Jan van Tulden