De raadsvergadering en het woordje “bijna”

2018/06/22 10:48:33:777:001 - Ingezonden door Jacomien Janssen/steunfractielid Pro 6

Dinsdag 12 juni 19.30 uur, de burgemeester opent de vergadering met het mooie verhaal van Achmed en Kees Renkens.
Achmed, Syriër 25 jaar en statushouder, Kees Renkens, 97 jaar bijna blind en slecht ter been.
Achmed vergezelt Kees en Kees helpt Achmed met z’n studie en het invullen van alle paperassen die hiervoor nodig zijn. Een win-win situatie.
Twee nieuwe raadsleden werden voorgesteld en legden de eed af.
Hennie Beliën van Pro6 en Paul Coenegracht van het CDA.
De raadsvergadering duurde maar een half uur en als laatste kwam aan de orde de woningbouw Deken van Baarsstraat Treurenburgstraat : punt 14 uit  het voorstel aan de raad van de gemeente Cranendonck. Woningen moeten “bijna” energieneutraal zijn.
Er ontstond een meningsverschil over het woord “bijna”. Pro 6 heeft duurzaamheid hoog in hun programma staan. Er moest gestemd worden om het woordje te laten staan of weg te halen. Maar de uitleg van wethouder Frits van der Wiel was zodanig duidelijk dat Pro 6 heeft gestemd om het woordje “bijna” te laten staan.
Want Pro 6 staat ook voor eerlijkheid.
En wie weet blijkt  straks wanneer de woningen zijn gerealiseerd dat ze toch 100% energieneutraal kunnen worden opgeleverd.
Zo ging “bijna”, “bijna” weg maar bleef toch staan.