DIC/Metalot komt nu eindelijk van de grond

2017/09/21 15:30:43:118:001 - Ingezonden door Erica de Graaf, Namens fractie Cranendonck Actief!

Door de inzet van heel veel mensen, inwoners van Dorplein, ondernemers, wetenschappers, de Provincie, de regio en de gemeente Cranendonck is het eindelijk zover: Metalot komt er! Een duurzaam industriepark waar kennis, innovatie en werkgelegenheid hand in gaan gaan en dat een grote impuls zal geven aan Dorplein, Cranendonck en de hele regio Zuid-Oost Brabant. Daarmee wordt ook een van de belangrijkste afspraken in het raadsprogramma van 2014 ingelost.

Samen is een goed resultaat behaald. Een aantal zaken is aangepast ten opzichte van eerdere plannen. Zo begint de bebouwing nu niet vanuit 50 meter vanaf het hart van de weg (Hoofdstraat) maar ligt die een heel stuk verder weg. Een groot gedeelte van de zgn driehoek met het Heilige Hartpark wordt een opgewaardeerd natuurgebied en de vuilstort wordt niet bebouwd maar wordt een park met zonnepanelen. Daarnaast blijft er leefruimte voor de heikikker.

Wij denken dat er nu een door alle partijen goed doordacht plan ligt. De veiligheid rond het park is geborgd, de leefbaarheid van Dorplein krijgt een impuls en ook de toekomst van het vliegveld wordt ingepast. Daar wordt een apart voorstel voor gemaakt. Dit zijn voor Cranendonck Actief steeds belangrijke randvoorwaarden geweest.

Een dergelijk project blijft altijd een kwestie van geven en nemen. Niet iedereen krijgt overal zijn zin. Maar wij vinden dat er uiteindelijk een goede balans is gevonden.

Maar we houden wel de vinger aan de pols. De gemeente zelf kan sturen bij het afgeven van de vergunningen die door de bedrijven die zich willen vestigen zullen moeten worden aangevraagd bij de gemeente.

Er komt een commissie die kandidaat-bedrijven gaat beoordelen en daarover advies geeft aan de gemeente. In die commissie moeten de belangen van de inwoners van Dorplein zwaar meewegen. Veiligheid en leefbaarheid zijn daarbij voor ons speerpunten.

We verwachten dat door de vestiging van de Metalot 3C campus een kenniscentrum van allure wordt ontwikkeld waar op hbo en universitair niveau kan worden gestudeerd. Dat vergroot de kansen dat Cranendonck, door opleiding en werk, een aantrekkelijke gemeente wordt voor onze eigen jeugd.

Meer bedrijvigheid betekent ook meer verkeer. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe ontsluiting maar we gaan ervan uit dat de gemeente goed luistert naar signalen van inwoners en de aanleg daarvan eventueel vervroegt.

Cranendonck Actief! is heel blij met de stappen die nu worden gezet en vooral met de manier waarop heel veel betrokkenen zich daarvoor hebben ingezet. Wij hebben er vertrouwen in dat, als we zo doorgaan, Metalot een uniek project wordt waar Dorplein en heel Cranendonck trots op kunnen zijn.