Door aanvaarding Anterieure overeenkomst eindelijk aan de slag met Metalot (DIC)

2017/04/28 14:47:33:159:001 - Ingezonden door Fractie CranendonckActief!, Erica de Graaf

Men is al vanaf 2002 bezig met het DIC. Wellicht nog wel eerder. Er zijn in de loop van de tijd diverse plannen, tekeningen, wethouders en projectleiders de revue gepasseerd. En er zijn vele wijzigingen in de plannen geweest. Wijzigingen die, niet in de laatste plaats, ook tot stand kwamen door de participatie van de burgers. Zij hadden hun inbreng en wilden zo een leefbaar dorp behouden naast het DIC terrein.
We zijn nu op een belangrijk punt gekomen op de lange weg naar een duurzaam industriepark in onze gemeente. Er is nu een Anterieure overeenkomst afgesloten. Dat is een belangrijke overeenkomst die afgesloten moet worden voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. In zo'n overeenkomst worden afspraken gemaakt over wie welke kosten betaalt tijdens de ontwikkeling van het project. Succesvol onderhandelen is een kwestie van geven en nemen. Iedereen 100% tevreden krijgen is daarbij onmogelijk, maar door alle gesprekken en onderhandelingen die in de loop der jaren zijn gevoerd hebben partijen elkaar gevonden in een resultaat waar wij ons in kunnen vinden. Inmiddels is de Metalot Campus een project geworden van regionale en zelfs landelijke betekenis.

Mede door inbreng van betrokken inwoners zijn er de nodige aanpassingen gerealiseerd. B.v. de bebouwing begint nu niet vanuit een 50 m vanaf het hart van de Hoofdstraat, maar ligt een significant stuk verder weg. Een groot gedeelte van de zogenaamde driehoek met het Heilige Hartpark wordt een opgewaardeerd natuurgebied. De vuilstort wordt niet bebouwd maar wordt een Solar park. En er is ook een habitat voor de heikikker.

Voor afwikkeling van het verkeer wordt een weg aangelegd over het DIC terrein. De Hoofdstraat wordt een doodlopende straat en gaat al het verkeer vanuit Weert richting Budel en v.v. straks over deze nieuwe weg. En dan de plannen voor de Metalot Campus in samenwerking met de Universiteit Eindhoven. Een geweldig initiatief en een gouden kans. Deze Triple Helix aanpak hoort heel erg bij de Brabantse manier van samenwerken die we b.v. ook bij Brainport zien. Het biedt een uitstekende mogelijkheid tot opleidingskansen voor onze jeugd. Zo kunnen we onze eigen jeugd binden aan onze gemeente maar ook jeugd van buiten aantrekken om zich hier te vestigen. Metalot biedt ook kansen qua werkgelegenheid, is een belangrijke economische stimulans en biedt daardoor ook veel kansen voor het onderwijs. Denk verder aan ontwikkeling van het monumentale dorp zelf, de Kempense Veste en wellicht het Sint Josephplein met de oude moestuin daarachter. Mogelijk dat het in oude glorie hersteld kan worden?

En ja, er komt waarschijnlijk zware industrie. Samen moeten we ook bewaken dat het leefbaar blijft voor het dorp en de omgeving. Dus burgerparticipatie blijft heel belangrijk, ook in de toekomst. Wij hebben er bij het college al op aangedrongen om te zoeken naar een mogelijkheid tot inspraak rondom het vestigingsbeleid. Samen in gesprek blijven is zeker gewenst en een voorwaarde. Kortom, er zijn nog zeker uitdagingen maar ook vele kansen en die moeten we ten volle pakken en benutten.