Einde voor bomenlanen in Cranendonck?

2017/02/16 15:24:16:322:001 - Ingezonden door Marie Beenackers-Van Poppel, namens de PvdA fractie Cranendonck

Op dinsdagavond 31 januari 2017 stond er een raadsvoorstel op de agenda om een 36 tal majestueuze platanen uit de Cranendoncklaan in Budel te kappen. Reden: omdat te veel omwonenden overlast ervaren van deze bomen. Helaas heeft de meerderheid van de raad hiervoor gekozen…….tot afgrijzen van de PvdA.
Het is waar, dat er jarenlang geen onderhoud gepleegd is aan deze bomen en dat blijkt ze nu funest te worden. De boomkronen zijn nu zo groot en uitgestrekt, dat ze boven de huizen heen reiken, dat wortels veel beschadigingen aanrichten in rioleringen , aan tuinen en aan verhardingen bij omwonenden. Het is vervelend, als mensen veel overlast ervaren. Verschillende insprekers hebben tijdens de commissievergadering daarover hun zegje gedaan. Anderzijds merk ik ook vaak, dat steeds meer mensen minder van bomen kunnen hebben…
Het opvallende aan de hele discussie was, dat tijdens de commissievergadering “kandelaberen” nog als een goed alternatief gebracht werd door wethouder Kuppens. Kandelaberen is een snoeitechniek, waarbij de takken van een boom zo drastisch ingekort, afgezaagd worden, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar, een kandelaber krijgt. Met name platanen lenen zich daar uitstekend voor. Door deze techniek toe te passen, heeft de boom minder behoefte aan water, slinken de wortels ook wat in en zou deze prachtige bomenlaan toch behouden kunnen worden. Wethouder Kuppens had vorige week een tweede boomdeskundige gevraagd om met hem een rondgang te maken langs enkele lanen. Die boomdeskundige heeft hem weten te overtuigen, dat kandelaberen bij de platanen van de Cranendoncklaan een gepasseerd station was. Daarvoor zouden ze al veel te groot zijn en zou het geen esthetisch verantwoord straatbeeld opleveren. We kregen daarom vorige week een aangepast raadsvoorstel voorgelegd, waarbij we duidelijk van het college het advies kregen om alle 36 platanen te kappen. Dat was ons als PvdA een brug te ver. Kappen betekent een onomkeerbare situatie. Er is niet gesproken over het feit dat deze bomen ook grote zuurstofleveranciers zijn, de broeikasgassen terug brengen, voldoende nestgelegenheid bieden, voeding voor insecten, evenals schaduw en verkoeling in warme tijden, om van de esthetische waarde nog niet te spreken…In Weert heeft de Bomenstichting zo minstens een drietal platanenlanen weten te behouden door ze te kandelaberen: de Jozeflaan, de St. Paulusstraat en de St. Maartenlaan…
Het opvallende aan deze hele discussie was ook, dat er pas in december 2015 bomenbeleid vastgesteld is in Cranendonck en daarin is afgesproken dat als 95% van de omwonenden aangeeft dat er gekapt moet worden, dat de gemeente dan die wens moet honoreren. Maar nu was er slechts sprake van een percentage van 79 en 68%. Dat het college het raadsvoorstel voorlegde i.v.m. het aantal toenemende klachten , was in onze ogen prima. We waren minder gecharmeerd van de weifelende houding, waardoor het raadsvoorstel wijzigde en alleen kappen overbleef. Daarom heeft ons nieuwe raadslid Henk van Lint ( die Frits van der Wiel opgevolgd heeft) een amendement gemaakt om toch nog als alternatief voor ‘kandelaberen’ te kiezen. Zodat bomen, die geen overlast veroorzaken alsnog behouden kunnen blijven. Helaas werd dat alleen gesteund door Karel Boonen en de 2 PvdA raadsleden…
De meerderheid van de raad koos voor kappen: CDA, VVD, Elan, TC en Judith Blauw-Klaver en Koen van Laarhoven van CA!
We zijn erg bang, dat nu meerdere bewoners van mooie bomenlanen bij de gemeente aan de bel gaan trekken en er een precedentwerking uitgaat van deze keuze…
Wij als PvdA vonden het een zwarte dag voor onze groene gemeente Cranendonck!