Gedenkwaardige raadsvergadering

2018/05/31 11:28:02:626:001 - Ingezonden door Jacomien Janssen/Steunfractielid Pro 6

De Burgemeester, mr. Henri de Wijkerslooth,  opent met de 12 regels van de Canadese psycholoog: Jordan Petersen. Mijn persoonlijke regel: Regel 8: “Vertel de waarheid, lieg in ieder geval niet”.
Zeker in de politiek toepasselijk……
Hierna volgen de hamerstukken en het raadsprogramma 2018-2022 komt nog aan de orde.
Pro 6 wil de lat wat betreft duurzaamheid nog hoger leggen en de communicatie burgers- gemeente, heeft nog verbeterpunten nodig.
Gelukkig liggen alle partijen op dezelfde lijn. Zoals Janneke van Happen /CDA zegt: “De een iets meer naar links en de ander iets meer naar rechts”.
Daarna volgt het installeren van de nieuwe wethouders:
Frans Kuppens CDA, Marcel Lemmen VVD en Frits van der Wiel Pro6 leggen de eed af.
Helaas ook het afscheid van Jan van Tulden: “Het was unne goeie”, zullen de inwoners van Cranendonck zeggen en dat was hij ook!
Als laatste punt het Kinderpardon. Ik sluit mij aan bij de woorden van Anja van de Burgt/ Pro6:” Hoe meer gemeenten de handen in elkaar slaan hoe eerder Den Haag hierin meegaat”.
Tot slot een afscheidswoord van de burgemeester voor Jan van Tulden zo ook van Karel Boonen.
Jan sluit af met zijn afscheidswoord en de legendarische woorden van Bob Dylan uit het lied : “The ballad of Frankie Lee and Judas Priest: “So when you see your neighbour carryin ‘somethin’ help him with his load.
Deze zin verwoordt desociale mens Jan van Tulden .
Pro 6 zal de komende periode, als nieuweling, er hard aan moeten trekken, maar gelukkig hebben wij “unne goeie wethouder” achter ons staan.
Daarom vragen wij ook aan de burgers van Cranendonck voor de nodige feedback. Voor méér informatie: wij staan op facebook en op de website: www.pro6cranendonck.nl, hier kun  je zien waar Pro 6 voor staat.
Ik eindig met regel 2 van Jordan Petersen: “Behandel jezelf als iemand voor wiens zorg je verantwoordelijk bent”.