Geef ons de ruimte

2017/06/08 15:37:31:869:001 - Ingezonden door De fractie en het bestuur van Cranendonck Actief!

GEEF ONS DE RUIMTE! Dit was een van de sterkste oproepen tijdens het politiek cafe van Cranendonck Actief! op donderdag 1 juni j.l. Heel veel mensen in Cranendonck hebben heel goede ideeen over hun dorp, over hun omgeving of over de problemen die er spelen. Maak daar gebruik van als gemeente, werk mee en niet tegen. Een breed scala aan onderwerpen kwam aan de orde tijdens het politiek cafe, wat verschillende keren leidde tot levendige discussies onder de aanwezigen. Let meer op wat er onder jongeren gebeurt. Werk samen met verenigingen en onderwijs. Veel aandacht ook voor ouderen. Alles gaat tegenwoordig digitaal en niet iedereen kan daarin mee. Hoe bied je ouderen die langer zelfstandig wonen mogelijkheden om mobiel en actief te zijn. Steeds meer mensen hebben hulp nodig van vrijwilligers en mantelzorgers. En die zijn er te weinig of raken overbelast. Zorg voor goede woningen voor jongeren en ouderen. Maak daarover afspraken met de woningstichting. De economische groei brengt ook meer verkeer met zich mee, let op de veiligheid en de leefbaarheid in de kernen. Maar wat het meest bleef hangen was toch het pleidooi om als gemeente (raad, wethouders en ambtenaren) meer achter de inwoners te gaan staan, ze te helpen en te stimuleren en er samen een mooie gemeenschap van te maken: de gemeente is immers van de burgers! Met deze cultuuromslag is een voorzichtig begin gemaakt, maar we zijn er nog lang niet! Met deze en andere suggesties die op deze avond zijn gedaan gaat Cranendonck Actief! aan de slag om een verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 te maken. Dit najaar komen we hierop terug. Suggesties blijven welkom op www.cranendonckactief.nl