Gemeenteraadsvergadering 26 maart 2019

2019/04/05 10:52:05:592:001 - Ingezonden door Kenneth Kuppens namens Pro6

Op de agenda van de raadsvergadering stonden twee belangrijke punten. Het ondernemersfonds en de bomen in de Cranendoncklaan. Twee agendapunten die ook reeds uitgebreid en kritisch  bevraagd waren in de commissievergadering. Met het ondernemersfonds waren we zo klaar. Wethouder Kuppens stelde namelijk voor om dit agendapunt van de agenda af te halen. Dit vanwege het gebrek aan draagvlak. Dit was nu ook net het punt dat de raad de wethouder uitgebreid tijdens de  commissievergadering bevraagd had. Uit de gegeven toelichting bleek dat de enquête naar 1.800 ondernemers gestuurd was, waarop slechts 150 reacties gekomen waren, waarvan dan weer 80 de enquête ingevuld hadden en zich slechts 47 ondernemers positief over uitspraken. Dit kan aan de raad dan ook niet als een representatieve meerderheid gepresenteerd worden.  Een ingezonden brief van het ZLTO gaf uiteindelijk de doorslag bij dhr. Kuppens om dit punt van de agenda te halen en het verder voor te bereiden voor een eventuele beter gedragen tweede kans.
Pro6 vindt het initiatief zelf, een prima stap in het anders besturen en het beleggen van verantwoordelijkheden bij de burgers en ondernemers. Het was voor een nieuw initiatief wel behoorlijk groots opgezet, waardoor ook de stijging in de OZB hoog was. Het ontbreken van een echt breed draagvlak voor dit initiatief haalde echter de bodem onder het voorstel vandaan.
Huiswerk dus.

Het gros van de vergadering is daarna gegaan over de bomen in de Cranendoncklaan en dan met name de activiteiten uit de raadsperiode in 2017. “Welke fouten werden toen door dat college gemaakt?”,  “Wie zijn schuld zijn die kosten(overschrijdingen) nou?”, “Welke toezeggingen zijn er gedaan”, “Hoe is de immense stijging van deze kosten tot stand gekomen?”, “Waarom dit voorstel onaangepast inbrengen ondanks de kritiek” en “Heeft de wethouder geleerd van zijn handelen?”, waren de vragen die deze avond domineerden.
Een proces waarvoor Wethouder Van der Wiel als opvolgend wethouder van wethouder Kuppens de politieke verantwoordelijkheid draagt. Hij bood zijn excuses aan dat hij de raad te laat ingelicht had, nadat hij zelf in januari een beeld kreeg van de verwachte overschrijdingen. Ook had hij lessen getrokken uit het niet adequaat interpreteren van de kritiek van de raad op de veel te hoge kosten. Zijn overtuiging voor de betere duurzame oplossing had hij, niet terecht, gesteld boven de budgetoverwegingen van de Raad. De schriftelijke toelichting van de wethouder over de jongste periode was helder, maar de Raad had met name behoefte aan een totaal inzicht in, met name ook wat er in 2017 en eerder gebeurd was. Met een algemeen aangenomen motie heeft de raad bepaald dat er een eigen intern, zonder externe kosten, onderzoek komt naar de missers die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de bomen het gesprek van de dag werden in Cranendonck. Ook is een Amendement met algemene stemmen aangenomen waarin de raad bepaalt dat de wethouder het moet doen met € 85.000 in plaats van € 285.000. Dat betekent concreet; de oorspronkelijke omvang van de bomen, geen dure onder beplanting, en slechts een beperkte grondsanering waar noodzakelijk.

Kenneth Kuppens namens Pro6