Gouverneur Reynders schorst gemeenteraadsbesluit omwille van belangenvermenging burgemeester Schuurmans

2017/06/01 13:14:51:388:001 - Ingezonden door Jacky Umans

Dit gemeenteraadsbesluit ging over een grondruil tussen de stad en de consoorten de l’Escaille. N-VA en PRO Hamont-Achel vroegen bij de behandeling van dit besluit aan burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad Theo Schuurmans om de gemeenteraad te verlaten. Volgens N-VA en PRO Hamont-Achel maakte de burgemeester zich schuldig aan belangenvermenging.
De reden hiervoor was dat de gronden van de stad, gelegen in de Erkstraat, grenzen aan percelen grond die in het bezit zijn van de echtgenote van burgemeester Schuurmans. Belangrijk hierbij is ook dat deze percelen enkel toegankelijk zijn via de gronden van de stad. Het spreekt dus voor zich dat er in dit geval belangenvermenging is.
Echter weigerde de burgemeester de gemeenteraad te verlaten. Het agendapunt werd aangenomen, maar hier liet de oppositie het niet bij.
N-VA en PRO Hamont-Achel dienden op 5 april officieel klacht in bij de gouverneur.  Na een onderzoek werd de oppositie, zoals verwacht, ook in gelijk gesteld. Gouverneur  Reynders schorste de beslissing van de gemeenteraad met de volgende verantwoording: “Wegens de ligging van de percelen die (volledig of gedeeltelijk) toebehoren aan de echtgenote van de burgemeester in de nabijheid van de te ruilen gronden en het recht van uitweg, kan er voor de echtgenote van de burgemeester daardoor minstens de schijn ontstaan dat ze daarbij een belang kan hebben. Omdat de echtgenote van de burgemeester zich in die situatie bevindt, is dat ook zo voor de burgemeester.”