Haventerminal Budel-Dorplein

2018/09/14 12:02:06:187:001 - Ingezonden door Dorplein Uniek

Maandag 20 augustus was er in de Schakel een inloopavond rondom de plannen voor de haventerminal. Een wending in de oorspronkelijke plannen van de containerterminal naar een distributiecentrum met een gebouw van ca. 18.000 m2 als eindplaatje.
De Gemeente Cranendonck faciliteert dit door de bebouwingsoppervlakte van het bestemmingsplan met de helft te vergroten van 20% naar 30%. Het Buurtplatform Dorplein Uniek heeft besloten om een zienswijze hierop in te dienen.
Waar de oorspronkelijke plannen de instemming hadden, is deze er niet meer voor de nu voorgenomen ontwikkeling. Het vrachtverkeer wordt een veelvoud van de eerder voorgestelde verwachting en dat zal ook invloed hebben op de leefbaarheid in Dorplein-Oost.
Nergens wordt een onderbouwing gegeven waarom het gebouw zo groot moet worden en daarom fors moet worden afgeweken van de bestaande mogelijkheden. Ook het schrappen van de modaliteit van spoorvervoer is een punt.
Het betekent dat al het vervoer over land via vrachtverkeer zal gaan, een verdubbeling van wat werd voorgespiegeld. Anders dan de Raad is voorgehouden zijn de plannen niet met het Buurtplatform vooraf besproken, maar is het buurtplatform geconfronteerd met uitgewerkte plannen. Opmerkingen en wensen zijn daarbij genegeerd. Terwijl de omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen nog in ontwerpfase zitten wordt er al volop gewerkt aan de uitvoering.
Dit ook op grondgebied van Weert, waar zelfs de bestemming nog moet worden aangepast van agrarisch naar havenbedrijf. Werkzaamheden die wettelijk verboden zijn worden gewoon uitgevoerd. Het Buurtplatform komt op voor de belangen van de inwoners van Dorplein en vindt dat tenminste de democratische besluitvorming had moeten worden afgewacht alvorens de werkzaamheden te starten. We vragen de Raad de belangen van de inwoners meer serieus te nemen en niet steeds het economische voorop te stellen. De Zienswijze kunt u raadplegen op onze website: www.dorpleinuniek.nl
Ingezonden door Dorplein Uniek