Het gaat niet goed!

2018/03/15 14:24:40:968:001 - Ingezonden door Eric Peeters

Het staat ons in de weg. Het is ons niet van dienst. We schieten er uiteindelijk niets mee op. Toch doen we het: negatieve signalen geven.

Waarom? Het werkt! Wat deed je besluiten om dit stukje te gaan lezen? Was het de titel? Waarschijnlijk wel. Je krijgt ook inderdaad vaak aandacht wanneer je negatief nieuws verspreidt. Steek een negatief verhaal af en er wordt naar je geluisterd.

Negatieve signalen komen altijd harder binnen dan positieve. En dat verklaart ook dat we aan de positieve kanten veel minder aandacht besteden. Als feiten laten zien dat we nu in een vriendelijker, welvarender en veiliger wereld leven dan ooit, kunnen we dit door voortdurende berichtgeving in de media over de verschrikkingen van oorlog en geweld, nauwelijks geloven.

Deze overgevoeligheid voor negatieve signalen heeft grote gevolgen voor onze samenleving.
Tijdens de campagne kun je als kiezer ook te maken krijgen met uitingen die je aandacht vragen door diskwalificatie van de ander. Het is begrijpelijk dat we in deze tijd laten zien wat de verschillen zijn. Maar laten we ons niet leiden door te veel aandacht te geven aan negativiteit. Het heeft gevolgen voor de kwaliteit van onze gemeenschap, onze saamhorigheid. Het zorgt voor een beeld van onze Cranendonckse samenleving wat niet klopt.

Ik heb het ervaren toen een goede vriend me een paar jaar geleden vroeg een voorstelling te maken om het ronduit negatieve beeld, wat er volgens onderzoek over Budel-Schoot bestond, te keren. We noemden ons Schootitief. Op die ‘schootitieve’ avonden in de Reinder deelden we de gezamenlijke geschiedenis van ons dorp met foto’s, films, liedjes en malle sketches. Met een lach en een traan voelden we dat we samen onze gemeenschap maken. Het ontroerde zowel de makers als de bezoekers. Mensen vertelden ons na afloop met een stralende glimlach dat ze blij en trots waren in Schoot te wonen.

Het is niet altijd happy-de-peppy. Natuurlijk moeten we scherp blijven. Maar op een manier die ons vooruit helpt. En dat is ook je best doen door vraagstukken in hun juiste verhouding te zien en op grond van alle en juiste feiten. We kunnen ons best doen en aanleren om minder snel in de valkuil van het negatieve denken te stappen.  Dit levert indrukwekkende resultaten op. Het leidt tot meer inlevingsvermogen, meer energie en een gelukkiger en constructievere gemeenschap. Het is uiteindelijk een kwestie van #gewoondoen.