Hoe gaan we de hulp in huishouding betalen?

2017/04/01 08:19:44:502:001 - Ingezonden door André Oud, namens Cranendonck Actief!

Verschillende ouderen die ik deze maand bezocht i.v.m. de belastingaangifte, lieten mij een brief zien die zij van  Land van Horne ontvangen hadden. De eigen bijdrage bij de hulp in de huishouding werd verhoogd, las ik. Land van Horne vroeg eerst om een eigen bijdrage van €1,50 per uur, maar hebben dat nu verhoogd tot €2,02. Dat is niet zoveel denk je in eerste instantie. Maar voor iemand met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioentje maakt het wel wat uit. Als je 3 uur hulp hebt in de week, hebben we het toch weer over een dikke 6 euro in de maand extra.
Toen twee jaar geleden de nieuwe regeling werd ingevoerd, besloot de regering de eerste jaren extra geld te geven. Voor elk uur hulp in de huishouding droegen zij €7,50 bij. Dus de zorgleverancier, ofwel de instantie die personeel levert,  krijgt nu voor elk uur poetshulp €15 van de gemeente en €7,50 van het rijk. Land van Horne vraagt €2,02 van de klant als eigen bijdrage. Inmiddels vraagt ook Rinette daar om.
In totaal krijgt deze zorgleverancier dus €24,52 per uur uitgekeerd. De hulp, die het werk doet, krijgt zelf bruto nog niet de helft van dat bedrag als loon uitgekeerd. Ik heb geen inzicht in de overhead van deze bedrijven, maar mij lijken deze aan de hoge kant.
De bijdrage van het rijk, die €7,50 per uur, komt te vervallen. Dat was een tijdelijke maatregel. Vanaf 1 januari moet de gemeente dat dus zelf bij gaan dragen.
De gemeente zal die extra €7,50 per uur extra op moeten hoesten. In totaal hebben we het dan al vlug over 100.000 euro. De hulp in de huishouding is hard nodig en al teruggebracht tot de hoogst noodzakelijke uren. Dus linksom of rechtsom zal die hulp betaald moeten worden.  
Het moet toch mogelijk zijn om hulp te bieden èn mensen die het werk doen fatsoenlijk te betalen. Zouden we niet beter af zijn als de gemeente die 15 euro rechtstreeks overmaakte aan de ouderen? Zodat zij het zelf kunnen regelen. Zodat zij niet gebonden zijn aan leveranciers, maar zelf hun keuzes kunnen maken.
Er zal in de nabije toekomst een steeds grotere vraag komen naar eerstelijns zorg. Om dit betaalbaar te houden is het goed om een scheiding aan te brengen tussen de woonkosten (waaronder hulp in de huishouding) en de verzorging in het kader van de ouderenzorg. De ons ter beschikking staande WMO gelden kunnen  maar één keer worden uitgegeven. Het is goed om na te denken hoe we de  gewenste ouderenzorg in Cranendonck kunnen borgen.