Hoe sociaal is onze gemeente?

2019/02/21 13:56:24:549:001 - Ingezonden door André Oud

Je hebt pech in het leven, je komt alleen te staan en raakt in de bijstand. Dat gebeurt. Ook in Cranendonck. Daar zit je dan. Eerst wordt natuurlijk alles afgeroomd (spaarcenten/overwaarde eigen huis etc.) en dan moet je zien rond te komen van €973 per maand en word je aan je lot overgelaten.
Van dat bedrag moet je rondkomen en ook nog sparen voor het vervangen van duurzame goederen, zoals de wasmachine en de ijskast. Probeer het maar eens.
Er zijn mensen, ook in de gemeenteraad, die de overtuiging hebben dat het gros van deze mensen het aan zichzelf te danken hebben, dat ze onvoldoende doen om uit deze situatie te komen, dat ze profiteren van de gemeenschap.  Die ervaring heb ik niet. Om te voorkomen dat deze mensen vereenzamen heeft de gemeente een voorziening getroffen. Als je daar als bijstandsgerechtigde achter komt (want er is niemand binnen de gemeente die jou dat verteld) kun je een bijdrage vragen aan de gemeente van € 100 per jaar. Daarmee kun je de contributie van een vereniging betalen, of een abonnement nemen of een cursus volgen. Moet je natuurlijk wel aantonen dat je arm bent en bankrekeningafschriften overleggen. Nu blijkt dat de gemeente Cranendonck in haar bezuinigingswoede deze schamele voorziening heeft afgeschaft. Dat een VVD wethouder deze stap zet vind ik al moeilijk te begrijpen, maar dat het CDA en Pro6 (PvdA)  dit soort maatregelen ondersteunen gaat aan mij voorbij. Bezuinigen is één ding, mensen de eenzaamheid induwen is een ander. Ik doe een oproep aan de politiek om deze bezuinigingsmaatregel terug te draaien. Ik hoop dat het sociale hart van de gemeenteraadsleden nog klopt voor de minderbedeelden van onze gemeente.

André Oud