Invalidenparkeerkaart, te duur?

2017/09/28 15:31:04:001:001 - Ingezonden door Cranendonck Actief!, André Oud

Toeval of niet, maar ik ben afgelopen weken door een aantal mensen aangesproken over de invalidenparkeerkaart. Het is niet eenvoudig om zo’n kaart te bemachtigen en, als je er al voor in aanmerking komt, is hij ook nog eens erg duur.
Om met dat eerste te beginnen. Wij maken die regels niet. Het is een kaart die in heel Europa geldig is. De regels zijn ook overal hetzelfde. Wij hebben niet de vrijheid om daar iets in te veranderen. Als u als bestuurder of als passagier in aanmerking wil komen voor een invalidenparkeerkaart dan moet u of uw partner, cru gezegd, nauwelijks meer kunnen lopen of dementerend zijn. Daar kan van worden afgeweken. Dan moet er gebruik gemaakt worden van de hardheidsclausule. En dat gebeurt bijna nooit omdat het heel moeilijk is uitzonderingen te maken.
Waarom is de kaart dan zo duur? Hij kost  bij ons in Cranendonck € 129,-- terwijl die zelfde kaart in Heeze-Leende € 98,20 en in Valkenswaard € 45,-- kost. Dat komt omdat de gemeenteraad dat besluit genomen heeft. Wij hebben er voor gekozen om alle legeskosten (d.w.z. alle kosten die de gemeente maakt bij het verstrekken van een invalidenparkeerkaart) door te berekenen aan de aanvrager.
Die € 129,-- is nodig om de kosten van het medische onderzoek en de kaart zelf te betalen. De mensen die mij hebben aangesproken ervaren het als een bijkomende straf. Ze hebben al de nodige fysieke klachten, de daarbij horende ongemakken en alle kosten die dat met zich meebrengt. Vervolgens moeten ze ook nog een fors bedrag betalen voor een invalidenparkeerkaart. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
Cranendonck Actief! wil zich er sterk voor maken de kosten voor een invalidenparkeerkaart terug te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door de kosten van het medisch onderzoek niet meer in rekening te brengen bij de aanvrager. Wat wij als gemeenteraad besloten hebben kan door diezelfde gemeenteraad ook weer teruggedraaid worden. Bij de komende begroting 2018 zou dat kunnen. Cranendonck Actief! zal dan een voorstel tot aanpassing van de leges voor de invalidenparkeerkaart aan de gemeenteraad voorleggen.