Is uw fiets gestolen of vernield bij NS-station Maarheeze?

2015/04/03 10:24:11:785:001 - Ingezonden door Ingestuurd door Marie Beenackers-van Poppel, gemeenteraadslid PvdA-Cranendonck

In november 2014 heeft de PvdA-Cranendonck in een motie aan het College van burgemeester en wethouders gevraagd om samen met de politie actie te ondernemen tegen het stelen en vernielen van fietsen bij het station Maarheeze. Daarmee zal ook het veiligheidsgevoel ter plaatse verbeteren. Die motie werd door de voltallige gemeenteraad ondersteund.


B&W hoeven een motie niet uit te voeren. Maar we waren toch wel erg verbaasd dat we vorige week per brief geïnformeerd werden dat het college afziet van cameratoezicht op het station Maarheeze. Als redenen daarvoor werden genoemd de hoge kosten en het kleine aantal gestolen fietsen en  vernielingen. Dit stond al in het Eindhovens Dagblad te lezen zonder dat B&W dit eerst met de gemeenteraad besproken hebben: zo hoort het college niet met een motie om te gaan.


Ik hoor als PvdA-raadslid juist heel vaak dat er fietsen worden gestolen of vernield, waardoor men zich vooral ’s avonds minder veilig voelt op ons station. Vermoedelijk wordt er lang niet altijd aangifte gedaan, zodat de politie de indruk heeft dat het wel meevalt met dit probleem. U doet er daarom verstandig aan altijd aangifte te doen.


De PvdA gaat zich inspannen om het college op andere gedachten te brengen. Daarbij helpt het natuurlijk als wij aannemelijk kunnen maken dat de werkelijke cijfers er héél anders uitzien. Vandaar mijn vraag aan u: als er van u ooit bij het NS-station Maarheeze een fiets, brommer  of scooter is gestolen of vernield, laat me dat dan vóór 23 april weten per mail (m.beenackers@cranendonck.nl) of telefoon 0495-593516. Ik zal met uw gegevens zorgvuldig omgaan. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking!


Ingestuurd door Marie Beenackers-van Poppel, gemeenteraadslid PvdA-Cranendonck