Kom in beweging

2018/03/15 14:25:02:765:001 - Ingezonden door Hans Teklenburg

In onze strijd tegen overgewicht en ter bevordering van onze gezondheid worden we aangemoedigd om vooral niet stil te zitten. Door te bewegen blijven we lichamelijk en geestelijk langer gezond.
Sport is een uitstekend sociaal bindmiddel en onze sportverenigingen hebben een sociale structuur die  van onder uit een positieve invloed kan hebben op een gezondere samenleving. Onze kinderen bewegen tegenwoordig minder en eenzijdiger, zowel thuis als op straat en het bewegingsonderwijs staat onder druk, omdat er niet altijd bevoegde leerkrachten beschikbaar zijn. Een samenwerking tussen verenigingen en het onderwijs zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden. Sportverenigingen onderkennen deze ontwikkelingen en beseffen steeds meer dat zij ook belangrijke sociale taken hebben.
Sportstimulering voor onze ouderen, kwetsbare groepen en onze jeugdigen met opvoedproblemen die nog te weinig bewegen, blijft belangrijk. Vanwege de gezondheid, maar ook vanwege de mogelijke positieve maatschappelijke effecten. Vanuit het sociale domein wordt gekeken of hiervoor met verenigingen kan worden samengewerkt.
Met alle actoren, belanghebbenden en onze gemeente wordt momenteel gewerkt aan een sportvisie voor heel Cranendonck. Onze gemeente heeft  daarbij een ondersteunende en coördinerende rol en de verenigingen krijgen ruim baan.
Samenwerken dus, met als uitgangspunt: bewegen voor iedereen in heel Cranendonck maar zeker ook met oog voor de eigenheid van verenigingen, de juiste accenten voor elk van onze kernen en voor goede lokale initiatieven.

Het plan om een sportraad op te richten als platform voor deze samenwerking en het zo goed mogelijk benutten van het potentieel dat in Cranendonck aanwezig is, helpt hierbij enorm.
Ik denk dat het goed is, dat er een Sportraad in Cranendonck komt! De positieve benadering van alle betrokkenen tijdens het werken aan dit plan is voor mij een belangrijke reden om hieraan te blijven meewerken. Samen met betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.

In dit verhaal ligt het accent op bewegen omdat de sportvisie nu erg actueel is.
Maar of het nu gaat over sport of over cultuur, alle verenigingen hebben een belangrijke rol. Zij brengen kleur in onze samenleving en bepalen mede het karakter van onze gemeente.
Kom daarom in beweging op 21 maart en stem!