Met Frits van der Wiel in het College is PvdA nu ook coalitiepartner in Cranendonck

2017/01/26 15:40:00:000:000 - Ingezonden door Namens de PvdA fractie Cranendonck, Marie Beenackers- van Poppel

Met de beëdiging van Frits van der Wiel  tot wethouder van Cranendonck is dinsdagavond 17 januari j.l. ook de PvdA deel gaan uitmaken van het College en dus  van de coalitie in Cranendonck.


Al bij al is hierdoor een hele bijzondere situatie ontstaan. De VVD blijft ook deel uitmaken van de coalitie, terwijl ze nu geen wethouder heeft.


In 2014,  na de verkiezingen, is er een  coalitieakkoord opgesteld door de partijen, die toen in de coalitie zaten: CA! CDA en VVD. Hier staan in grote lijnen de plannen in, die men tussen april 2014 en april 2018 hoopt te realiseren. Die plannen zijn toen ook voorgelegd aan oppositiepartijen Elan en PvdA . In grote lijnen konden we elkaar daar in vinden, al moge duidelijk zijn, dat de partijen het niet voor 100% met elkaar eens waren. Er is toen een raadsprogramma vastgelegd.


De raadsfracties wilden nu een kandidaat uit  Cranendonck, die bekend is met de  politieke situatie hier en met vakinhoudelijke kennis.


Omdat alle raadsfracties hun vertrouwen uitgesproken hebben in de kandidatuur van Frits van der Wiel, heeft hij zich uitgebreid laten informeren door betrokkenen, alvorens een besluit te nemen.


Frits van der Wiel heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, om  met name zijn vakkennis op het gebied van Ruimtelijke Ordening in te zetten voor de gemeente Cranendonck. Zijn portefeuille is echter breder: ook  verkeer, mobiliteit, woningbouwbeleid, milieu, afval, duurzaamheid, vergunningen, en handhaving  behoren hiertoe. De fractie van de PvdA ziet  kansen om samen met anderen méér van het raadsprogramma te realiseren. Frits kan nu eventueel al in het college raadsvoorstellen bijstellen. Uiteraard zullen we alle raadsvoorstellen kritisch blijven volgen, zoals u van ons gewend bent.


De raadsfractie van de PvdA in Cranendonck gaat een goed ingewerkt raadslid met een goede politieke antenne missen! Zijn plaats zal ingevuld worden door Henk van Lint, die als derde op onze kandidatenlijst  van 2014 stond. Hij heeft al een aantal jaren ervaring als burgercommissielid, waardoor hij in commissievergaderingen het woord mocht voeren.


Namens de PvdA fractie Cranendonck, Marie Beenackers-van Poppel