Openheid en transparantie ?? (behalve als het niet uitkomt...!)

2016/11/17 15:35:00:000:000 - Ingezonden door Namens Fractie ELAN, Leonie Bruggink, Jos Derks, Martien Belien, Carry van Rooij

Dinsdag 8 november 2016 verliep de jaarlijkse Begrotingsvergadering zoals het hoort, "met respect voor elkaars mening" zoals het ambtsgebed beschrijft.


Echter de PvdA had als laatste agendapunt aan de agenda laten toevoegen het aftreden van wethouder Adams. Hoewel ELAN al tijdens de Begrotingsbehandeling haar verbazing hierover uitsprak was het laatste agendapunt een beter moment om deze kwestie aan de orde te stellen. De oppositiepartijen wilden graag in de openbaarheid uitleg over het plotselinge aftreden want zij stoorden zich aan de hypocriete wijze waarop de volledige coalitie is omgegaan met het delen van informatie hierover naar de gehele raad. De VVD die niet kon en mocht vertellen wat de redenen waren. Hoe zo niet? Was het de persoonlijke situatie van wethouder Adams of waren het de afspraken met de coalitie? CRA! wist geen helderheid te scheppen en het CDA bleef muisstil. Een moeilijke situatie voor de hele coalitie. Waarom niet het presidium bijeen geroepen en tekst en uitleg gegeven en daar afspraken gemaakt met alle fractievoorzitters? 


Wat waren ook al weer de uitgangspunten van de coalitie bij het aantreden van deze bestuursperiode? Cranendonck Aktief! wilde het anders gaan doen dan de voorgangers. Zij zette samen met het CDA en de VVD een nieuwe koers in waarin o.a. "openheid en transparantie" speerpunten waren. Lees het raadsprogramma "Samen Vooruit!" er maar op na! Hierdoor zou er bestuurlijke vernieuwing in werking worden gesteld en in alle openheid zouden besluiten genomen worden. De oppositie stond hier open voor. Nu, ruim twee en een half jaar later, wordt een dieptepunt in "openheid en transparantie" bereikt. Hoe houdt je je als coalitiepartijen zèlf aan je afspraken? Kunnen de raadsleden uit de coalitiepartijen zich nog wel vinden in de manier waarop "openheid en transparantie" wordt ingevuld? Waarom stapt dhr. Dijkmans dan uit de fractie van CRA! ? Voor hem zijn afspraken en principes blijkbaar wèl belangrijk. 


Waarom mogen ELAN en de PvdA niet gelijktijdig met de coalitie weten waarom het weer mis is gegaan met een VVD-wethouder en nu nog wel zo kort na zijn benoeming eind september?  En wat dat betekent aan kosten van wachtgeldregelingen? Kosten waaraan de Cranendonckse bevolking ook meebetaalt. Deze regelingen zijn weliswaar wettelijk maar toch.... De VVD die op de centen let...! Hoe valt dit allemaal te rijmen? 


Openheid en transparantie: Ja!  En als het even niet uitkomt....Ook Ja! 


Namens Fractie ELAN, Leonie Bruggink, Jos Derks, Martien Belien, Carry van Rooij