Oppositie legt klacht neer tegen schepen Nijs

2018/04/05 15:35:34:826:004 - Ingezonden door Ingestuurd door N-VA & PRO Hamont-Achel

Oppositiepartijen N-VA en PRO Hamont-Achel hebben klacht ingediend bij Gouverneur Reynders tegen schepen Ria Nijs en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Betrokken schepen heeft zich volgens de partijen schuldig gemaakt aan belangenvermenging bij de verdeling en toekenning van vrijgekomen landbouwgronden in eigendom van de stad Hamont-Achel.

Door stopzetting van een landbouwbedrijf kwam er 8,6 ha landbouwgrond vrij die de vorige eigenaar in pacht had. De gronden moesten toegekend worden aan kandidaat-land- en tuinbouwers door een afsprakenregeling. Bij de kandidaten zat ook Mark Munters, echtgenoot van schepen Ria Nijs. Voor het verkrijgen van een pachtovereenkomst beroept hij zich op de onteigening van zijn tuinbouwbedrijf (het gaat hier om slechts enkele aren grond voor de aanleg voor een fietspad Hamonterweg waarvoor hij een vergoeding van € 27.200 mocht ontvangen). Het Schepencollege kent hem hiervoor 2.6 ha toe wat proportioneel erg veel is. Drie andere landbouwers krijgen elk ‘slechts’ 2 ha. Heeft de betrokken schepen het College onder druk gezet om het grootste stuk grond aan haar man toe te wijzen? Vast staat dat zij artikel 27 van het gemeentedecreet naast zich heeft neergelegd, het is nl. verboden voor de stad om een overeenkomst te sluiten met een gemeenteraadslid of zijn verwanten. Mevr. Nijs maakt zich schuldig aan belangenvermenging door het onrechtstreeks afsluiten van een overeenkomst tussen de stad en haar man. Op grond van deze overtreding moet de Gouverneur het besluit van het schepencollege schorsen en dient de procedure opnieuw te gebeuren maar dan zonder de schepen of haar man.