Oproep voor mede-gedupeerden

2018/03/30 12:08:02:739:001 - Ingezonden door Afzender: Enkele gedupeerden

In 2008 hebben wij bij een Cranendonckse financiële dienstverlener, waar wij een vertrouwelijke band mee hadden, een financieel product (levensverzekering) aangeschaft, namelijk: Quantum Leben Argyle S-principal protected, net 5Yr. Wij hebben duidelijk aangegeven dat we geen risico’s wilde nemen. Er werd ons gegarandeerd dat we altijd 100% van de inleg terug zouden krijgen. Na verloop van tijd werd ons duidelijk dat de fondsen niet liepen zoals ze beoogden te doen, de financiële dienstverlener stopte en we werden overgelaten aan ons lot. Ook het product zelf is inmiddels in liquidatie. Het verhaal van een kapitaalgarantie blijkt niet op waarheid te berusten. Herkent u dit verhaal, of anderen die dit product mogelijk ook hebben? Laat het dan weten via gedupeerde2017@hotmail.com. Wij zoeken mede-gedupeerden om ook in Nederland collectief een zaak te kunnen beginnen tegen Quantum Leben. Samen staan we sterker dan dat ieder voor zich een zaak aanspant. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld en vertrouwelijk behandeld.