Pak het sluipverkeer in Maarheeze en Soerendonk aan!

2017/03/16 14:19:07:372:001 - Ingezonden door Andre Oud, Karel Boonen voor Cranendonck Actief!

Elke ochtend is het raak in Maarheeze en Soerendonk. Een eindeloze stroom sluipverkeer van de A2 die voor veel overlast en ergernis zorgt.  Wij hebben de afgelopen jaren meerdere keren aangedrongen op maatregelen.  We hebben zelf ook al diverse voorstellen gedaan. Hoe wij denken dat het sluipverkeer tegengegaan kan worden. Maar ook hoe we veilige fietsroutes richting Eindhoven kunnen creëren.

Wij kregen in bijna alle gevallen te horen dat er een onderzoek plaats zou vinden  (MIRT - Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) èn of dat er een nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) in de maak was. Beide zaken zouden inzicht geven in een oplossing van het probleem van het sluipverkeer.  Ons werd gevraagd even te wachten tot die tijd.

Het MIRT onderzoek is bijna afgerond. In het kort komt het er op neer dat er nu en in de nabije toekomst geen geld is voor verbreding van de A2. Laat staan voor ondertunneling of omlegging. Het probleem dient aangepakt te worden met het stimuleren van ander rijgedrag. En door het nemen van fysieke maatregelen. Daarmee wordt het voor automobilisten onaantrekkelijk om hun weg door Maarheeze of Soerendonk te zoeken.
Het GVVP is vorige week dinsdag in de raad aangenomen.

Bij dat plan hoort een uitvoeringsplan. Ofwel, wat gaan we nu precies doen om de doelen uit het GVVP te halen. In het uitvoeringsplan voor dit jaar zagen wij de aanpak van het sluipverkeer niet terug. Reden voor ons om daar toch weer aandacht voor te vragen. We hadden een amendement voorbereid waarin wij opmerkten dat de gemeente ook zelf actief maatregelen kan nemen die bijdragen aan het verminderen van het sluipverkeer.
In onze ogen zou dat kunnen door, bijvoorbeeld, de Klaterspeelweg en de Ulkendonken tot aan / vanaf de Grote Bleek als eenrichtingsweg met afgescheiden fietspad in te richten, waardoor sluipverkeer ontmoedigd wordt en fietsverkeer veiliger en beter wordt. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van verkeerslichten die maar mondjesmaat auto’s doorlaten. Weer een andere mogelijkheid is het invoeren van éénrichtingsverkeer op een aantal wegen.
Wij vroegen daarom in 2017 concreet maatregelen te nemen die leiden tot vermindering van het sluipverkeer in onze gemeente in het algemeen en Maarheeze en Soerendonk in het bijzonder.
We kregen van het college, in de persoon van wethouder Van de Wiel, de toezegging dat hij in het derde kwartaal van dit jaar met concrete voorstellen komt, die nog voor het einde van dit jaar uitgevoerd kunnen worden. Dat kost natuurlijk geld. Wij zijn bereid dat geld ervoor uit te trekken. In het belang van de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente.