Persoonlijke verantwoordelijkheid en DIC

2017/09/28 15:30:40:267:001 - Ingezonden door dr A. Colon, Budel-Dorplein

In de raadsvergadering van 19 september 2017 is het bestemmingsplan DIC (Duurzaam Industriepark Cranendonck) aangenomen. In aanloop hiernaartoe konden er 5 september jongstleden raadsvragen gesteld worden. Ondanks uitgebreid onderbouwde zienswijzen en rechtstreekse voeding van raadsleden vanuit verschillende hoeken zijn er vrijwel geen kritische vragen gesteld. En dat terwijl het DIC een project van gigantische omvang en impact is, te vergelijken met de Maasvlakte II bij Rotterdam, Moerdijk en Chemelot. Dit gebrek aan kritische vragen heeft mij verbaasd. Er verder over nadenkend kan ik mij enkele redenen voorstellen:
De meest positieve is dat de raadsleden zich grondig ingelezen hebben, alles goed hebben afgewogen en op basis van de beschikbare informatie zo goed geïnformeerd waren dat zij het geheel voor de volle 100% doorgrondden. Als dat het geval was dan had de beantwoording van de zienswijzen en het afleggen van verantwoording naar de keizers wel inhoudelijker mogen zijn.
Iets minder positief zou zijn dat de raadsleden zo doodgegooid worden met informatie en dat dit zo’n langslepend proces is dat het onoverzichtelijk geworden is en dat de raadsleden hierdoor de indruk hebben voldoende geïnformeerd te zijn maar het niet zeker weten. In dat geval zal er waarschijnlijk gestemd zijn zoals de meerderheid zou stemmen. Dit lemming-gedrag vind ik gezien het belang en de impact van dit dossier onwaarschijnlijk.
Het minst positieve zou zijn dat de raadsleden zich er niet van bewust zijn dat dit een enorm zwaar dossier is met gigantische impact op de toekomst. En dat er voor wijziging van het bestemmingsplan gestemd is om eindelijk maar van dit hoofdpijndossier af te zijn. Dit is een houding onwaardig voor een volksvertegenwoordiger. Hij/zij heeft zich per slot van rekening vrijwillig verkiesbaar gesteld ten dienste van de gemeenschap, en heeft daarmee een persoonlijke verantwoordelijkheid voor deze gemeenschap. Het lijkt mij dat deze optie dan ook snel verworpen mag worden.
Blijf ik echter zitten met de eerste twee mogelijkheden. Ik begrijp oprecht niet hoe de afwegingen geweest zijn, en waarom de bezwaren zonder verdere discussie van betekenis verworpen worden. Aangezien de raadsleden persoonlijk stemmen zijn zij ook persoonlijk verantwoordelijk voor hun stem. Ik hoop van harte over 15 tot 20 jaar onderstaande raadsleden te kunnen bedanken voor hun inzicht. Echt waar. Maar ik vrees dat ik hen dan een brief zal sturen om hen te herinneren aan hun besluit van 2017.
Raadsleden die voor wijziging van het bestemmingsplan DIC gestemd hebben zijn:
Van Cranendonck Actief: De heren A. Oud, K. van Laarhoven, K. Boonen en D. Morgan en mevrouw E. de Graaf-van Alphen. Van CDA: Mevrouw J. van Happen en de heren A. van der Weiden, N. van Leeuwen en F.W.P. Strik. Van PvdA: Mevrouw M. Beenackers-van Poppel en de heer H. van Lint. Van VVD: De heren S. den Breejen en J. Drieman. Van Transparant Cranendonck: De heer T. Dijkmans