Politiek Café Cranendonck Actief!

2017/05/18 15:33:00:867:001 - Ingezonden door Cranendonck Actief!

Er is in de huidige raadsperiode heel veel gebeurd. Een groot aantal van onze verkiezingsbeloften uit 2014 hebben we waargemaakt. Het wordt tijd om verder naar de toekomst te kijken. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen er aan en daarvoor hebben we uw hulp nodig! Vanaf maart 2014 is Cranendonck Actief!, samen met de coalitiepartijen in onze gemeente, bezig om een fors aantal projecten naar een goed eindresultaat te leiden. Denk hierbij aan:
- De ontwikkelingen rondom DIC/Metalot;
- De gemeenschapshuizen van Maarheeze (Onze School) Budel (Borgh), Dorplein (Schakel) en Gastel
(Schaapskooi);
- Meer geld voor onderhoud groen, wegen en fietspaden;
- Aanpak van verkeersonveilige situaties (o.a. vrachtverkeer Maarheeze);
- Strak toezicht op alle uitgaven van de gemeente, zoals personeelskosten van onze ambtenaren;
- Het doorvoeren van veranderingen in de zorg/WMO.
Ook financieel gaat het goed met onze gemeente. Belastingverhogingen hebben we, op de inflatiecorrectie na, niet doorgevoerd, zoals ook beloofd.
In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Cranendonck. Wat vindt u dat er in de periode 2018 - 2022 moet gebeuren in Cranendonck? Dat willen wij graag van u weten. Wij gebruiken uw suggesties voor ons verkiezingsprogramma, want wij vinden uw mening als inwoner van Cranendonck erg belangrijk.
Geef daarom uw mening en kom naar ons Politiek Café op 1 juni aanstaande in De Borgh in Budel! Ontvangst vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.
Wij heten u graag welkom!