Raadsvergadering 18 december

2018/12/27 11:46:44:516:003 - Ingezonden door Jacomien Janssen/steunfractielid Pro6

Burgemeester Roland van Kessel start de raadsvergadering met de woorden: voor mij de 1evergadering en voor beide kanten is dit even wennen. Maar wij  kunnen elkaar daarin helpen.
De vergadering start met een afscheidswoord van Roland van Kessel voor Jan van Tulden. Jan neemt afscheid als raadslid en wordt lid van de Zorgadviesraad.
Fractievoorzitter van Cranendonck Actief, Karel Boonen, doet ook een afscheidswoord en daarna Jan van Tulden.
Eerlijkheid en rechtvaardigheid geeft Jan als belangrijkste opgave mee voor de andere raadsleden in de Raad. Eerst begrip en dan oordelen: met deze woorden neemt Jan afscheid.
Als nieuw raadslid voor Cranendonck Actief wordt Koen van Laarhoven benoemd. Veel succes Koen!
Raadsvoorstel: verklaring van geen bedenkingen verlenen voor de bouw van vier opslaghallen inclusief de landschappelijke inpassing op het terrein van Multimodale Terminal De Kempen aan de Havenweg 3a te Budel-Dorplein.
Met een stemverklaring van Kenneth Kuppens raadslid Pro6 kunnen wij als Partij ons helemaal vinden: “Het is belangrijk om twee zaken gescheiden te houden in dit dossier de vergunning en de handhaving. Maar gaat de haven een positieve bijdrage leveren in Cranendonck? Daar gaat Pro 6 vanuit. Ondanks de vele commoties stemt Pro 6 toch vóór. Kenneth roept het college op om streng en rechtvaardig een oogje in zeil te houden op de haven zodat de angsten van de burgers van Budel-Dorplein geen werkelijkheid worden”.
Pro 6 stemt dan ook vóór ondanks dat de communicatie geen schoonheidsprijs verdient.  
Discussie werd ook de OZB verhoging. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Pro6 al aangegeven, dat gezien de financiële situatie waarin de gemeente verkeert , nu voor het eerst sinds jaren een lichte OZB verhoging noodzakelijk is
Voorlopig blijft de toeristenbelasting wat het is. Er zijn wel een aantal fracties, die een lichte verhoging in de toekomst niet uitsluiten. Dat kan echter pas, als de gevolgen daarvan in beeld gebracht worden en voor iedereen helder en duidelijk zijn.
Wat de Schakel betreft zijn wij allen goed geïnformeerd over het feit dat verschillende groeperingen  de handen in elkaar hebben geslagen met het motto: samen bruggen slaan!
Het is nu zaak dat de inwoners de rust krijgen om van De Schakel hún gemeenschapshuis te maken.
Als sluiting wenst de burgemeester iedereen Fijne Feestdagen.
Ook Pro 6 wenst alle burgers van Cranendonck Fijne Feestdagen en een gelukkig 2019 toe.