Raadsvergadering 23 oktober 2018

2018/11/08 15:36:02:026:001 - Ingezonden door Jacomien Janssen steunfractie/Pro6

De burgemeester De Wijkerslooth stond na de opening van de vergadering even stil bij het overlijden van Wim Kok. De oud-vakbondsman en oud-PvdA-lid  overleed in de leeftijd van 80 jaar. Vervolgens werd de heer Rijkers benoemd als steunfractielid van ELAN. Er waren drie onderwerpen die extra aandacht kregen.

MRE: Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant. 21 gemeenten behoren tot deze samenwerkingsvorm. Zonder deze samenwerkingsvorm kan de gemeente alleen de nodige plannen op het gebied van bereikbaarheid niet realiseren. Het 1e project is vorig jaar al gerealiseerd in de vorm van extra parkeerplaatsen bij het station in Maarheeze. Onder meer het snelfietspad, fietspaden Groote Heide en de verbreding van de A2 staan nog op de agenda. Een besluit moet genomen worden voor 10 december. Er werd gestemd om de overeenkomst te verlengen tot 13 jaar. Alle partijen stemmen voor...1 partij stemt tegen: Cranendonck Actief!

Gebiedsvisie Neerlanden II: Het bouwplan de Neerlanden wordt volgens wethouder Van Der Wiel een bijzonder project. Wat duurzaamheid betreft, wordt de lat hoog gelegd. Sowieso worden de woningen gasloos en energieneutraal. Met ook sociale woningbouw en starterswoningen. Dit was ook de vraag van alle partijen aan de wethouder en er wordt tevreden vóór gestemd.

Beheersmaatregelen jeugdzorg 2e lijn: Mevrouw van Happen (CDA) is door haar werk ervaringsdeskundige op dit gebied. Ze dient een motie in en roept de raad op om in de contracten met jeugdhulpaanbieder te werken met het landelijke berichtenverkeer als harde verplichting. Om zo inzicht te krijgen in de verzilvering van de hulp.                                                                                                                                                                                         Mevrouw Beenackers (Pro 6) verwoordt in een amendement o.a om de raad per kwartaal te informeren over het gebruik en inzet van zorgaantallen en de daarmee gemoeide financiën, om indien budgetoverschrijding dreigt tijdig maatregelen te kunnen nemen (m.i.v. 1 jan. 2019)
Budgetindicaties nu anders inrichten en kijken wat er opgelost kan worden in de “gewone” omgeving voordat de hulp in een zwaar traject komt. Wethouder Lemmen ondersteunt de motie en het amendement en zorgt ervoor dat ieder kwartaal de cijfers worden bekend gemaakt. Einde vergadering. U kunt ook mee of (terug)kijken tijdens de raadsvergadering via: www.cranendonck.nl.