Raadsvergadering 29 januari

2019/02/07 15:40:32:687:001 - Ingezonden door Jacomien Janssen/Pro 6

De vergadering was korter dan normaal , vanwege een beperkte agenda. Frank van Leeuwen, raadslid van het CDA, nam helaas afscheid. Frank heeft een baan bij omroep WNL, daarvoor is hij veel aanwezig in Amsterdam, Hilversum of Den Haag. Dit is natuurlijk moeilijk te combineren met zijn taken als raadslid. Gelukkig heeft het CDA nog een ervaren raadslid achter de hand en dat is de heer van Cranenbroek. Pro 6 wenst de heer van Cranenbroek dan ook veel succes! Op initiatief van Pro6 is tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen november een motie aangenomen (met steun van het CDA en Elan)  waarin het College verzocht werd te regelen dat een zeer beperkte groep minderdraagkrachtigen niet jaarlijks opnieuw een verzoek tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hoeft in te dienen. Hierdoor kunnen zij volstaan met een ondertekende verklaring, waarin zij aangeven dat de omstandigheden ongewijzigd zijn. Gelukkig werd dit raadsvoorstel door alle aanwezige raadsleden gesteund! Het is niet meer nodig om ieder jaar opnieuw alle documenten in te vullen en dat scheelt véél werk en tijd.. voor degenen die hiervan gebruik mogen maken. Het grootste gedeelte van de vergadering ging over een nieuw te vestigen supermarkt op Nieuwstraat 95 in Budel. De gemeente heeft een rechtszaak, die de eigenaar heeft aangespannen,  verloren en gaat nu in hoger beroep bij de Raad van State. Bijna niemand wil deze supermarkt op deze plek. Teveel overlast voor de omwonenden, laden en lossen, glasbakken en dat 7 dagen van de week….. en de verkeerssituatie is zodanig dat het gevaarlijke situaties kan opleveren. Zie de website van de gemeente; www.cranendonck.nl : nieuws en actualiteiten.
Wat speelt er aan de Nieuwstraat  95 in Budel? Hier vindt U alle informatie over deze ontwikkelingen die besloten zijn tijdens de raadsvergadering van 29 januari.
Pro 6 leden hebben afgelopen week aan de omwonenden vragen gesteld en het resultaat van deze enquête maakt ook duidelijk dat het merendeel van de omwonenden niet zit te wachten op een supermarkt op deze plek.