Raadsvergadering

2018/10/05 14:43:54:889:001 - Ingezonden door Jacomien Janssen/Pro6

De vergadering wordt geopend door de burgemeester. De burgemeester heeft een favoriete columniste Louise Fresco, NRC. Zij schrijft een opiniestuk over vertrouwen en wantrouwen. De wereld is zo ontwikkeld wat is er nog waar? Ga uit van vertrouwen en niet van wantrouwen. Na te lezen: NRC 24 september 2018.
Na de raadsbrieven en de hamerstukken volgen de verdere raadsvoorstellen.
Bij “Bouw van de Borgh” verschijnt het woord oormerken:  wat het woord betekent wordt uitgelegd, dat je een garantstelling oormerkt en wanneer het nodig is de garantstelling gebruikt.
De Schakel komt aan de beurt.  Wat Pro 6 betreft: het besluit midden oktober groen licht te geven en zo continueren. Alle partijen stemmen voor CA stem tegen.
Jumbo in Budel krijgt een nieuwe winkel. Pro 6 vindt het erg belangrijk wat de duurzaamheid betreft. Het pand wordt gasloos en het dak is geschikt voor zonnepanelen. Maar dan moeten deze ook geplaatst worden.
Zorgwoningen in de Goorstraat Soerendonk. Er is een besluit genomen om twee weken omdat dit praktisch uitvoerbaar kan zijn. Een krappe periode. De vraag is om hier 4 weken van te maken. Er is al een lijst van mogelijke kandidaten.
Veiligheidsplan regio 2019-2022,  is een zienswijze ingediend. Nadrukkelijk moet er rekening gehouden worden met het feit dat in Budel een AZC is gevestigd. Dit vraagt een versterkte veiligheid waarmee de politie ook blij mee zal zijn.
Als afsluiting van de vergadering vraagt de burgemeester of iemand nog een opbeurende  opmerking heeft voor hem. Dat heeft de VVD, de vergadering heeft 40 min korter geduurd…
Na de raadsvergadering wordt er nog een toelichting gegeven over het sociale domein door de wethouder Marcel Lemmen, de secretaris José van Aken en beleidsmedewerker jeugd Jeroen Janssen. Met name de jeugdzorg levert een veel hogere kostenpost op, dan voorheen begroot.
De ruim 3 miljoen euro tekort op het sociale domein is een hele grote bron van zorg voor Pro6!
Hoe dit probleem op te lossen? Dat wordt een hele grote uitdaging!