Ruimhartig sociaal beleid Cranendonck kan ook minder duur

2018/10/26 09:53:59:280:001 - Ingezonden door CDA Cranendonck

In Nederland vliegen de miljoenentekorten op de jeugdhulp ons om de oren. Veel gemeenten hebben hiermee te maken. En ja, ook Cranendonck gaat in 2018 waarschijnlijk 3,3 miljoen meer uitgeven aan hulp aan inwoners, dan dat ze van het Rijk ontvangt. De stijging ligt vooral aan enorme uitgaven aan jeugdhulp.

Zijn er in Cranendonck dan zoveel kinderen die jeugdhulp krijgen? Uit cijfers blijkt zo’n 10%. Dat lijkt veel, maar ligt zelfs nog iets onder het landelijk gemiddelde.
CDA Cranendonck vindt dat ieder kind die hulp nodig heeft, dat ook moet krijgen. Onze gemeente koos daarom voor een ‘ruimhartig sociaal beleid’. Maar wat betekent dat eigenlijk? In ieder geval niet dat we bij iedere hulpvraag automatisch alle laden opentrekken.

De vraag is niet ofiemand hulp nodig heeft, maar watvoor hulp. Kan het Sociaal Team (die coördineert de jeugdzorg in onze gemeente) ouders zelf advies geven of hulp bieden? Is het nodig om te verwijzen naar een specialistische hulpaanbieder (de 2e-lijn)? Ruimhartig sociaal beleid wil volgens ons niet zeggen dat veel hulpvragen alleen opgelost kunnen worden door (duurdere) 2e-lijns hulpaanbieders. De inzet moet zijn: minder overnemen, meer zelf doen, meer naar het normale.

In de samenwerking met die 2e-lijns aanbieders van jeugdhulp gaat er ook iets mis. Vaak bepalen zij hoeveel en welke hulp wordt ingezet. Bovendien sturen ze de rekening wanneer het hen uitkomt, soms maanden of jaren later. Dat ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’ - gevoel bevalt CDA Cranendonck totaal niet. Daarom dienden we jaren geleden een motie in waarin we het college opriepen tot monitoring in het sociaal domein. Vorig jaar dienden we de motie ‘Zicht op zorg’ in, om nogmaals de toenmalige wethouder te bewegen ons regelmatig van informatie te voorzien. Behalve enkele waardevolle gesprekken met het Sociaal Team, is dat niet gelukt.

Met een nieuwe wethouder en (helaas) een nieuw financieel plaatje roepen we, met onze motie ‘Sturen met berichtenverkeer Jeugdhulp’, opnieuw op tot verder zicht en sturing op de jeugdhulp. Niet op de hulp zelf! Maar op een professionele en zakelijke manier van samenwerken met jeugdhulpaanbieders. Waaronder het verplicht aanleveren van basisinformatie door aanbieders met ‘berichtenverkeer’ (wát doen ze, wanneer en wat kost dat). Dit wordt landelijk geadviseerd, maar in Cranendonck nog onvoldoende gebruikt. En deze informatie is wel nodig om actueel zicht te hebben op welke zorg wordt ingezet door welke aanbieder en wat daarvan de kosten zijn, anoniem uiteraard.

Volgens ons is het dan ook normaal dat je van aanbieders tijdig basisinformatie ontvangt waardoor je kunt bijsturen. Als we verstandig met ons geld omgaan kunnen we onze jeugd blijven helpen met goede zorg. Geen ‘ik stond erbij en ik keek ernaar’, maar professioneel handelen op basis van inzicht. Want zó belangrijk is goede jeugdzorg. #GewoonDoen!