Sluipverkeer A2 neemt weer toe

2018/09/14 12:01:36:093:001 - Ingezonden door Karel Boonen

Je merkt het meteen. De schoolvakanties zijn voorbij en het sluipverkeer in en rond Maarheeze neemt weer hand over hand toe. Vooral in de ochtendspits is het af en toe weer ouderwets druk. Sluipverkeer is een heel hardnekkig iets. Borden alleen zullen het gedrag van weggebruikers niet echt veranderen. Zeker als er geen verkeersbegeleiders zijn die automobilisten terug sturen of als er geen politie is die overtredingen bekeurt. En verkeer is als water, het zoekt altijd een uitweg. Ook op steeds meer binnenwegen wordt het drukker, zelfs tot in Sterksel. En daarmee komt de leefbaarheid (geluid, fijnstof, verkeersveiligheid) van Maarheeze en andere woonkernen steeds verder onder druk te staan. Voor de verkiezingen spraken het college en wethouder Van der Wiel ferme taal. Sindsdien is de pilot om via bebording de kern van Maarheeze ‘s ochtends tussen 7.00 en 9.00 uur af te sluiten voortgezet, maar is er nauwelijks tot geen toezicht door verkeersbegeleiders of politie. De wethouder twittert meer dan dat hij daadwerkelijk iets doet. Cranendonck Actief! heeft dan ook gevraagd of de wethouder inzage kan geven in de exacte cijfers over het sluipverkeer en hoe vaak sinds het voorjaar daadwerkelijk verkeersbegeleiders en/of politie zijn ingezet. Wij hebben er als Cranendonck Actief! steeds op aangedrongen desnoods heel rigoureuze maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het verkeer van de A2 op de A2 blijft en ook om de tijdsperiode te verruimen van 6.00 tot 10.00 uur. Tot nog toe heeft de wethouder, daarin gesteund door de meerderheid van de Raad, dit alles enigszins laconiek naast zich neergelegd. Maar we zien nu het resultaat: na een hoopvol begin, weer veel meer sluipverkeer in de ochtendspits. Op 28 september loopt de pilot af. Dan verwachten wij van het college en van de wethouder een gedegen plan om sluipverkeer in Maarheeze daadwerkelijk en voor lange tijd onmogelijk te maken. De overlast heeft nu lang genoeg geduurd.

Karel Boonen
Raadslid namens Cranendonck Actief!