Sluipverkeer in Maarheeze

2017/07/28 10:41:43:437:001 - Ingezonden door H. Hoeks, Maarheeze

De unaniem aangenomen motie door ALLE raadsfracties over een bijzaak van de zwaar overbelaste A2: het sluipverkeer in Maarheeze (...en Soerendonk..want daar zitten ook a.s. kiezers...) zou de kiezer die in maart a.s. naar de stembus gaat, moeten overtuigen van de (goede?)  wil (en onvermogen) van de huidige gemeenteraad.
Karel Boonen concludeert:"Als het verkeer op de A2 blijft, worden de files MISSCHIEN langer"....(en de uitstoot nog groter..??) Hij gaat zeker langs de rijbanen van de A2 staan als ACTIEVE CRANENDONCKER om uitlaatgassen te happen en zo bewijzen dat zijn longen dat wel kunnen hebben met oordopjes in en een gedegen stofzuiger met gasfilter in de aanslag...
Mevr. Bruggink verkondigt met een intriest ELAN haar ultieme zorg over de plaatselijke economie....een bestelauto van een bevriende relatie moet af en toe 5 minuten wachten en aanschuiven op de A2...
Frits van de Wiel...kers-verse WET-houder (PvdA) wordt blij van de eensgezindheid van de Raad in deze...(Marie hield haar tasje gesloten met daarin een blanco kladje)
Met alle overige leden van de Raad gaan ze eensgezind eindelijk eens de "lobby" in....waarvoor ze na zovele jaren de kanalen nog moeten zoeken....( het MIRT-kanaal stond overigens al heel lang voor hen open...net zoals voor andere inwoners van Cranendonck die dat al vroegtijdig ontdekt hadden)...welke bestuurlijke problemen in Cranendonck waren de afgelopen 4 jaar en langer geleden .. zo zwaarwichtig dat het gehele bestuur deze kanalen niet heeft kunnen vinden..?
Het probleem A2 door Maarheeze bestaat al minstens 40 jaar of langer...zeker vanaf het tijdstip dat de doortrekking van de A2 vanaf Nederweert  achter Heeze en Geldrop om naar Ekkersrijt door het Rijk werd afgeblazen en "opgelost" door de  multi-miljoenen besparende realisatie van het "Slingertracee" boven Weert. De gevestigde politieke orde zowel  qua landelijke partijen als plaatselijke hebben e.e.a. gezapig aanvaardt....het "ver van m'n bed show" gevoel heeft hen laten berusten...en zij blijven rusten zoals het er uit ziet...als de burger van Maarheeze de wekker niet hanteert...
De burgers van Maarheeze ..Soerendonk en geheel Cranendonck dienen zich op tijd te beraden ...het pluche van de raadszetels wordt weer opgeklopt... willen zij nog wel een Raad en College die zo verblind en lamgelegd zijn door het bestuurlijk falen in hoofdzaken  die de burger raken zoals het A2- probleem.. en  een bestuurlijk zwaarwichtig probleem voor heel veel inwoners degradeert tot een "bijzaak"...?
Een "eenrichtingsweg" hier en een ander verkeersbordje daar (zoals in Leende al bewezen is)..lossen het echte emissie-probleem niet op.. als eerstverantwoordelijken voor een gezonde woon- en leefomgeving blijven zij de primair de plaatselijk aan te spreken partij die de Rijksoverheid hier continue onder druk dient te houden...provinciale en gemeentelijke doorstromings-lobbygroepen weerstaand.
Het is al te doorzichtig en misleidend  het verkeersdoorstromingsprobleem te verheffen tot het centrale probleem zoals de huidige bestuurders van Cranendonck er zich nu van af maken...de inwoners van Maarheeze en Soerendonk verdienen iets beters....
Een betrokken en oplettende burger heeft iets te overwegen in maart a.s. in het stemhokje...
De A2- kruik gaat zo lang te water tot ze breekt....