TEGEN

2017/10/05 15:39:33:225:001 - Ingezonden door Frans Strik. Raadslid gemeente Cranendonck.

In de Raadsvergadering van 19 september werd het door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck het voorstel op de agenda geplaatst m.b.t. hernieuwde afspraken met het COA voor wat betreft de opvang van vluchtelingen op de voormalige legerplaats in Budel.
Zeg maar de voortzetting van een heel groot AZC op die locatie voor een periode van minimaal 15 jaar.
Door mij werd TEGEN dit voorstel gestemd. Ik probeer u hieronder mijn motivatie tot deze beslissing uit te leggen.
Om te beginnen, laat daar geen misverstand over bestaan, ben ik voorstander van de opvang van vluchtelingen/asielzoekers die hun land, huis en haard hebben verlaten voor oorlog, geweld of discriminatie.
Onze gemeente Cranendonck zet zich al vele jaren in voor de opvang van vluchtelingen. Een volstrek humaan-menselijk-gebaar. Vooral de Cranendonckers, de inwoners dus,  hebben zich –in meerderheid zo lijkt-  open gesteld voor de opvang van vluchtelingen op de voormalige legerplaats in Budel. Tegenstanders hebben zich op een correcte wijze geuit tegen de komst van een dergelijk groot AZC. Dit in vergelijking met  andere voorbeelden in ons land zelfs heel keurig. Een voorbeeld in ons land mogen we stellen.
Echter. Ons land kent nu zo’n 385 gemeenten. Slechts een gering aantal gemeenten spannen zich in of hebben zich ingespannen voor de opvang van groepen vluchtelingen.
Het overgrote deel van de gemeenten heeft echter niet of nauwelijks inspanningen verricht voor de opvang van grote groepen vluchtelingen. Dit in tegenstelling tot ons Cranendonck met de opvangcentra  in Budel-Dorplein tot voor kort (De Cantine) en Budel (AZC voormalige Legerplaats  Budel).
De toestroom van vluchtelingen naar Europa en ons land neemt momenteel af. Dit kan echter weer veranderen door omstandigheden die zich in de wereld voordoen. In ons land bevinden zich diverse locaties die eveneens zeer geschikt zijn voor de opvang van grote groepen vluchtelingen. Het COA (overheidsinstelling) investeerde hierin fors. Deze locaties worden echter op dit moment niet gebruikt. Staan dus leeg. Mijn mening is dat ook andere gemeenten, met een geschikte opvanglocatie voor grote groepen vluchtelingen, hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ofwel hiertoe mogelijkheden moeten creëren. Het college van Cranendonck had dan ook een andere afweging moeten maken. Zoals tot 2020 het AZC op de legerplaats open laten voor de opvang van vluchtelingen van 500 tot 800 in getal. Na 2020 in afstemming met het Rijksvastgoedbeheer (eigenaar van de legerplaats) en geïnteresseerde ondernemers een passende bestemming(en) te geven aan de voormalige legerplaats. In aanloop tot deze bestemming(en), dus na 2020, tijdelijk andere mogelijkheden te creëren. Denk hierbij aan een vakantiebestemming voor kinderen/jongeren uit achterstandsgezinnen. Bijscholing van kinderen/jongeren met een (taal)achterstand. Re-socialisering van mensen die door hun werk of andere omstandigheden moeilijk functioneren, zoals militairen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogsgebieden. Enfin. Mogelijkheden ten over indien de gemeente Cranendonck hiertoe bereid is om daarna ondernemers een kans te bieden.
Dat zou mooi zijn en vooral goed voor onze gemeente Cranendonck.