Vaststelling programma Begroting 2019.

2018/11/23 14:15:19:109:001 - Ingezonden door Jacomien Janssen/steunfractielid Pro 6

Gemeenteraadsvergadering, 13 november 2018: Vaststelling programma Begroting 2019.
Opening van de voorzitter, Henri de Wijkerslooth,  met de volgende woorden:
Even iets anders dan praten over geld: Zondag 11-11 opening van het carnavalsseizoen; ik was aanwezig op de markt bij de opening  “ut get beginne”, door CV Buulder Buk.
Tegelijkertijd werd in Parijs onder de Arc de Triomphe , de Eerste Wereldoorlog herdacht.
De oorzaak: het ontstaan van het nationalisme en  de wapenwedloop, men dacht de oplossing is oorlogvoering. Hoe dat afgelopen is,weten wij allemaal.
President Macron hield een lange speech waarbij hij aanhaalde dat het Nationalisme nog steeds rondom ons is.
Afgelopen weken werden wij geconfronteerd met onze immigranten, asielzoekers uit ons asielzoekerscentrum. Waar wij zuinig op moeten zijn, immigranten zijn voor een groot deel ook belangrijk voor onze toekomst en die paar die het verzieken tellen niet mee. Ik wens jullie dan ook een tolerant Cranendonck toe.
Er werd gestart met de Algemene Beschouwingen. Van elke partij neemt de voorzitter ongeveer 10 minuten het woord. Het werd al heel snel duidelijk dat er verschillende meningen waren over de begroting.
Er waren 23 amendementen en 12 moties ingediend.
De begroting is komend jaar een zware dobber voor de raad mede door de grote tekorten in het Sociaal Domein.
Dat de burger dit gaat merken, staat wel vast. Daarom is het volgens Pro6 nodig om de OZB te verhogen om meer ruimte te krijgen voor de bibliotheek, huishoudelijke hulp en het doorgaan van de nieuwbouw van de twee gemeenschapshuizen: De Schaapskooi in Gastel en de Schakel in Budel-Dorplein.
Verhoging OZB is niet de meeste sympathieke oplossing maar o.i. is er geen betere te verzinnen.
De bibliotheek in Maarheeze mag nu een jaar opgelucht ademhalen en hopelijk is er volgend jaar meer ruimte om sluiting tegen te gaan. Pro 6 is tegen de sluiting maar kreeg niet voldoende steun van de andere partijen.
De vergadering was een lange zit van 16.00 uur tot 21.30 uur met tussendoor drie kwartier rust voor een hapje.
Het is erg interessant om precies te weten wat er allemaal tijdens deze Vaststelling Programma Begroting is besproken.
Je kunt dit bekijken via cranendonck.nl en Raadsinformatiesysteem. Ook kun je jouw mening geven via het Digitaal Platform Ons Cranendonck op dezelfde site.
Aan het einde van de vergadering werd aandacht besteed aan het feit dat Henri de Wijkerslooth, onze waarnemend burgemeester, voor de laatste keer voorzitter was tijdens een raadsvergadering. Janneke van Happen (CDA) hield een prachtige toespraak voor de burgemeester. Afgelopen donderdag, 15 november, heeft de burgemeester afscheid genomen van Cranendonck.
Pro 6 vindt  onze burgemeester (onze baron)  een echte ridder op de manier van communiceren  met de media wat betreft de overlast van asielzoekers uit veilige landen, in de gemeente Cranendonck. Rotterdam en Cranendonck, samen in het nieuws.
Het gaat U goed!
Jacomien Janssen/steunfractielid Pro 6