Veranderingen zijn nodig voor toekomstige zorg in Cranendonck

2018/11/08 15:37:40:870:001 - Ingezonden door Willem Swinkels, Namens de fractie VVD Cranendonck

De VVD Cranendonck is geschrokken van de explosieve groei van de uitgaven op de jeugdhulp en het daarmee ontstane financiële tekort in onze gemeente. Daarnaast zien we ook de kosten op de Wmo stijgen. De huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein zorgen ervoor dat de gemeente belangrijke keuzes moet maken voor de toekomst. Wij vinden dat elk kind de hulp moet krijgen die hij of zij nodig heeft.
Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het Sociaal Team die de jeugdzorg binnen Cranendonck coördineert. Zij moet bekijken of het écht nodig is om door te verwijzen naar specialistische zorg, of dat onze eigen hulpverleners moeten bieden, of dat hulp gezocht kan worden in een collectieve voorziening waarbij meerdere kinderen gelijktijdig geholpen kunnen worden. In sommige gevallen kan namelijk het effect voor het kind net zo groot zijn zonder specialistische hulp. Voorop staat wel dat altijd de juiste zorgvorm beschikbaar is en blijft. Ook vindt de VVD Cranendonck dat er ook een nadrukkelijk beroep gedaan mag worden op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.
Daarnaast heeft de gemeente op dit moment nog onvoldoende zicht op de zorg die geleverd wordt. Daarom is de VVD Cranendonck blij met de door ons mede-ingediende en aangenomen motie waarin het College van B&W wordt opgeroepen om sterker te gaan sturen bij aanbieders om basisinformatie aan te leveren (via het zogenoemde berichtenverkeer) over wat ze doen en hoeveel dat kost.
Op dit moment ontkomen we er niet aan dat de onbalans die er is tussen de inkomsten en uitgaven in de gemeentelijke begroting opgelost moet worden. Dat treft ook andere terreinen waar de gemeente zich mee bezighoudt. Om de financiën op orde te krijgen zullen we met z’n allen de mouwen moeten opstropen. Uiteindelijk willen we allemaal dat er voor iedereen, nu en in de toekomst, in Cranendonck de juiste zorg is en blijft. En daar gaat het om!