Verbreding van de A2 tussen Weert-Eindhoven

2017/07/06 15:08:57:356:001 - Ingezonden door H.F.B. Hoeks uit Maarheeze

GELUK bij een Ongeluk.... verbreding van de A2 tussen Weert-Eindhoven v.v. op de lange baan.....bestuurlijke verantwoordelijkheid in prioriteit.... Het besluit van den Haag de A2 in dit traject niet op te waarderen naar 2 x 3 rijbanen is een TERECHT besluit...
De MRT-studie-opdracht was te restrictief geformuleerd; alleen gericht (onder druk van de zakenlobby) op de verkeersdoorstroming... De Overheden (Provincie/Gemeenten) zijn voorbij gegaan aan het hogere belang....aan hun eerste en belangrijkste taak en zorg: het herstellen van het door de A2 nu al fors aangetaste woon-leefklimaat in de kernen Maarheeze en Leende- waar de A2 zowat door heen loopt. Betr. Overheden hebben al veel te lang de "zwarte piet" qua boven alle normen uitstijgende emissies doodgezwegen.... zij hanteerden het motto: "niet meten = niet weten...wat hen ontslaat van hun moeilijkste en meest ingrijpende taak: herstel van het zwaar aangetaste woon-leefklimaat.. De negatieve leef/omgevings-aantastende factoren van het verkeer op de A2 (fijnstof/pcb's/zware metalen/roet/decibellen) alsmede de uitstoot van de adherente bio-industrie (q-koorts/longaandoeningen en erger..) houden een 1 e opdracht in voor de bestuurders in alle echelons: de gezondheid en het welzijn/welbevinden van de bewoners in Leende en Maarheeze dienen de 1 e prioriteit te hebben.  Een bestuurlijke uitdaging na al die bestuurlijk "vervelende" projecten zoals Hof van  Cranendonck...Centrumplan Leende Albert Heijn Heeze en noem maar op...die het leven  van de plaatselijke bestuurders danig hebben gefrustreerd...de afgelopen 3-4 jaar....
Veeg al die bestuurlijke "krokodillentranen" weg... gelukkig is er nog de centrale Overheid in den Haag geweest die het geheel overziende tot de juiste keuze is gekomen voor dit moment...met de "No regret" maatregelen..
Laten we hopen dat de plaatselijke bestuurders in het verlengde hiervan nu eens de ge-eigende  maatregelen nemen in het verlengde hiervan... sluipverkeer-remmende maatregelen zoals hier en daar een rotonde op de kruisingen die daar om vragen/ eenrichtingsverkeer waar dat noodzakelijk is...de parallelwegen  vragen nu om directe oplossingen zodat belendende bewoners enigszins geholpen zijn...
Vroeg of laat zal er toch gekeken gaan worden naar een integrale oplossing...zoals  er al getroffen zijn in andere
vergelijkbare situaties..( zie: A2-tunnel in Maastricht...waar de verkeersintensiteit minder was dan in dit traject!)
Zou het nou niet van bestuurlijke realiteitszin getuigen als alle Overheden zich zouden scharen achter het motto:
"Leende en Maarheeze weer gezond.....!?...A2 onder de grond...!"?
Het verkeers-doorstromingsprobleem is ondergeschikt aan het veel grotere en gezondheidsbedreigende belang:
de inmiddels sterk norm-overschrijdende emissies op de A2 a.g.v. het immense vrachtverkeer dienen  tot een aanvaardbaar niveau te worden teruggebracht...in het belang van o.a.  kinderen op de aangrenzende  basisscholen
en alle inwoners van Leende en Maarheeze