“Voor de fusie, maar met minder postjes!”?

2017/12/22 11:13:11:068:001 - Ingezonden door Bart Schepens

N-VA stemt volmondig voor een fusie tussen Neerpelt en Overpelt.  De fusie laat toe om een sterker, goedkoper en professioneler lokaal bestuur uit te bouwen.  N-VA ziet een bijkomende opportu-niteit: een reductie van het politieke apparaat.   “Twee schepenen extra zijn geen noodzaak! ” aldus Bart Schepens (N-VA).??KIEZEN VOOR MINDER POLITIEKE MANDATEN?Het fusiedecreet voorziet de mogelijkheid om bijkomende schepen-ambten te voorzien. In de eerste legislatuur zijn er dit twee, in de volgende legislatuur nog één extra schepenpost.  N-VA geeft aan dat dit een mogelijkheid is, maar dat deze ambten niet ingevuld moeten worden.?Deze fusie biedt meteen de mogelijkheid om beleid te voeren met een minder groot aantal politici.  “De effici-entieoefening op politiek vlak is er zeker één die moet gebeuren.  Twee schepenen extra zijn geen noodzaak in het nieuwe Pelt”, zegt Bart Schepens (N-VA).  ??MEER EXPERTISE?Een fusiegemeente kan profiteren van de aanvullende expertises van de oorspronkelijke gemeenten.  Nochtans kan er ook bijkomende expertise worden aangetrokken, door in te zetten op specifieke profielen.  De middelen hiervoor kunnen perfect komen uit de budgetten die niet in politieke mandaten worden gestopt.  Dit geeft meteen een rechtstreekse meerwaarde aan de Peltse burger en aan het beleidsvoerend vermogen van de gemeente.??BIJVAL VAN ANDERE PARTIJEN?Als N-VA rekenden we op alle andere partijen om principieel ons voorstel te ondersteunen namelijk : kiezen voor minder politieke postjes en meer expertise.?“Toch jammer, dat sommige partijen toch nog de postjes verkiezen boven de inhoud”, besluit Bart Schepens (N-VA).?