Waar gaat het geld van De GLOAZEKOOI naar toe?

2018/02/08 15:27:00:000:000 - Ingezonden door André Oud

De opbrengst van de Gloazekooi was dit jaar bedoeld voor de “huiskamers” in onze gemeente. Een mooi initiatief en een mooi doel. Door de organisatie van de Gloazekooi werden de sociaal makelaars van onze gemeente uitgenodigd om ideeën aan te leveren. Hoe wilden ze de opbrengst besteden?
In Maarheeze werd gekozen voor een wensboom.
Om dit idee in goede banen te leiden werd een werkgroepje samengesteld.  Ik zit ook in die groep. In Marishof en “Onze School” werd een boom neergezet waar men wensen voor oudere Inwoners van Maarheeze  kwijt kon. Door de sociaal makelaars in onze gemeente zijn diverse acties gevoerd om zoveel mogelijk geld bij de gloazekooi te krijgen. In Maarheeze bijvoorbeeld,  besloot scouting bij de kersbomenverkoop voor iedere verkochte boom één euro te doneren aan de kooi.
Op 1 februari stond in het Eindhovens Dagblad dat er € 14.000,-- was opgehaald tijdens de hele actie. Dat was mooi. Wij zijn toen als werkgroep weer bij elkaar gaan zitten. De ingeleverde wensen werden verzameld en afhankelijk van de bijdrage gaan we kijken welke wensen we in vervulling kunnen laten gaan.
De sociaal makelaar wist te vertellen dag de organisatie van de gloazekooi 10% van de opbrengst in zou houden, ter dekking van de door hen gemaakte kosten. De rest zou worden  verdeeld over de 6 kernen, dachten wij. Een vlug rekensommetje  en ik verkeerde in de veronderstelling een goede 2000 euro te mogen verdelen onder de ouderen.
Bij de feitelijke bekendmaking bleek dat de organisatie van de gloaze kooi nog flink wat andere kosten had moeten maken.  Dit werd aan de sociaal makelaars medegedeeld. Per kern zou er
€ 1116,-- uitbetaald worden. In totaal dus minder dan de helft van de feitelijke opbrengst.  Het geld is nog niet overgemaakt, maar deze mededeling zorgde voor verbazing bij ons.
Hoe ga ik nu aan iemand uitleggen dat van de 25 euro die hij of zij doneerde nog geen  12,5 euro naar het feitelijke doel gaat. Volgens mij kan dat niet.
Ik heb respect voor de organisatie van de gloazekooi. Deze manier van afhandelen is echter niet helder gecommuniceerd en past ook niet in het beeld dat ik van de gloazekooi heb. Deze organisatiekosten waren te voorzien. Die hadden òf gesponsord kunnen worden òf helder meegenomen in de afspraken. Ik voel me nu toch lichtelijk belazerd en met mij menig donateur.