Wel herplant, geen gouden randje

2019/04/05 10:51:18:233:001 - Ingezonden door Janneke van Happen, CDA Cranendonck

Op 26 maart besloten we in de gemeenteraad om wel bomen te herplanten in de Cranendoncklaan, maar zonder gouden randje. Zodat de laan weer kans krijgt een mooie laan te worden en we tegelijkertijd kritisch kijken waar we ècht geld aan uit moeten geven.

In januari 2017 werd besloten om de meeste bomen aan de Cranendonck- en de Graafschap Hornelaan te vervangen in verband met enorme overlast voor de aanwonenden. We zouden hiervoor kleine boompjes terugzetten. Groter zou mooier zijn, maar ook stukken duurder. En met wat tijd en water worden die kleine boompjes vanzelf groter, dus waarom meer geld uitgeven? In het voorstel van 2017 werd  €42.000 aan extra middelen aan de gemeenteraad gevraagd voor het vervangen van de bomen. De overige kosten werden betaald uit het onderhoudsbudget van de gemeente, daar hoefde geen extra geld voor gevraagd te worden. Het kostenplaatje van het huidige voorstel was echter stukken hoger. Er werden grotere bomen voorgesteld en extra bodembeplanting die allen niet in het plan van 2017 stonden. Als we voor goud zouden willen gaan, was dit nieuwe plan zeker een optie. Maar dat willen we niet, daar hebben we het geld niet voor en dat vinden we ook niet eerlijk ten opzichte van inwoners van de andere kernen.
Daarom: terug naar het plan van 2017. Met één verschil: uit aanvullend bodemonderzoek bleek dat extra bodembewerking nodig was. Om de jonge bomen een goede start te geven moet een harde laag in de bodem losgemaakt worden. Dat wilden we niet wegbezuinigen, dan kunnen we net zo goed geen nieuwe bomen planten. Gelukkig dachten de andere partijen er ook zo over en werd ons wijzigingsvoorstel (amendement) door hen mee ingediend of ondersteund.  We kunnen ons voorstellen dat de gang van zaken vragen oproept. Die hebben wij en horen we ook van anderen. We kijken daarom uit naar het feitenrelaas dat burgemeester & wethouders hierover gaat aanleveren zodat alle informatie voor iedereen inzichtelijk is.

Janneke van Happen, CDA Cranendonck