Wie wordt onze nieuwe burgemeester?

2017/08/11 10:29:47:000:001 - Ingezonden door Namens Cranendonck Actief!, David Morgan en Andre Oud

Marga Vermue gaat ons verlaten. Zij gaat terug naar de provincie Zeeland.
Dus moet Cranendonck op zoek naar een nieuwe burgemeester. Die procedure kan best wel een heel tijdje gaan duren. Dat geeft ons ook de mogelijkheid na te denken over de vraag: Wat voor invloed hebben de inwoners van Cranendonck nu eigenlijk op de keuze van een nieuwe burgemeester?
Toen onze vorige burgemeester vertrok hebben wij aangedrongen op een enquete onder de bevolking over wat voor burgemeester de inwoners van Cranendonck graag hadden. Dat werd toen niet omarmd door de andere partijen. Daarop hebben wij zelf zoveel mogelijk inwoners bevraagd. Zochten we een man of een vrouw, een verbinder of een bestuurder, een Brabander of niet, enz.
In ons democratische land kennen we nog steeds niet de rechtstreeks gekozen burgemeester. Wie burgemeester wil worden moet solliciteren bij de  Commissaris van de Koning. Daar mag uiteindelijk de gemeenteraad dan een keuze uit maken. Dat wordt in het diepste geheim voorbereid door een sollicitatiecommissie samengesteld uit leden van de raad. Het democratische gehalte is ver te zoeken en de invloed van de inwoners is nul. Dat is niet alleen bij ons zo, maar in elke gemeente.
Dus vinden wij het van groot belang maximale invloed uit te oefenen op de keuze van onze nieuwe burgemeester. En daarbij willen we opnieuw van u als inwoner weten wat u verwacht van de nieuwe burgemeester van Cranendonck. Dat kunnen we dan gebruiken bij met maken van een profielschets en bij de keuze zelf.
Toen wij vorige keer op eigen initiatief een enquete hielden hebben we enkele honderden inwoners bevraagd. De grote meerderheid gaf aan dat hun voorkeur uitging naar een "verbinder" en een kleine meerderheid zag het liefst een vrouwelijke burgemeester. Dit hebben wij, via onze vertegenwoordiger in de sollicitatiecommissie , mee kunnen laten wegen bij de selectie van de toen nieuwe burgemeester, Marga Vermue.
Het is vervelend dat waarschijnlijk lang gaat duren voordat we een nieuwe burgemeester hebben in Cranendonck. Laten we die tijd goed besteden om een enquete te organiseren onder de inwoners van onze gemeente. We hopen dat we dit keer de hele gemeenteraad meekrijgen in deze gedachte. Mocht het niet lukken dan doen we het zelf weer als Cranendonck Actief!

Namens Cranendonck Actief!, David Morgan en Andre Oud