Zijn de nieuwe subsidieregels wel bekend?

2015/05/22 12:15:00:000:000 - Ingezonden door Marie Beenackers-van Poppel

Op 12 mei j is de nieuwe subsidieverordening vastgesteld. Voor de hoogte van de subsidie maakt dat voor sommige verenigingen nogal een verschil t.o.v. de oude verordening. Er zijn een paar informatiebijeenkomsten gehouden voor betrokkenen, maar de PvdA hoort van verschillende kleine verenigingen dat ze niet op de hoogte zijn van het gewijzigd subsidiebeleid. Tijdens deze bijeenkomsten is de verenigingen toegezegd, dat met hen contact opgenomen zou worden als de werkelijke subsidiebedragen bekend zouden zijn. Dat is NIET gebeurd. Ook konden verenigingen zich aanmelden voor een nieuwsbrief, maar daar hebben zich maar vijf verenigingen voor aangemeld.


Eerder zijn de verenigingen verwezen naar de site www.cranendonck.nl/landelijke klasse. Via de link “Plannen en projecten” zou men dan bij het  gewijzigde subsidiebeleid uitkomen. Maar wie dat doet vindt alleen de stukken van de adviescommissievergadering van eind september 2014: bedragen zijn daar niet te vinden. De PvdA heeft daarom een tabel gemaakt met de subsidiebedragen per vereniging: kijk op cranendonck.pvda.nl.


Wethouder van Tulden heeft toegezegd voor verenigingen, die door de nieuwe regels in de problemen dreigen te komen, de hardheidsclausule zal gelden Zij kunnen zich melden bij de gemeente voor een heroverweging.


De PvdA heeft tegen dit raadsvoorstel gestemd. Verandering is prima, maar dan moet het wel een verbetering zijn en moet er vooraf goed gecommuniceerd zijn. Wij denken dat het beter was geweest als definitieve besluitvorming pas plaats had gevonden nadat alle verenigingen gehoord waren. Een college, dat zegt burgerparticipatie belangrijk te vinden, moet dat ook op alle fronten uitdragen.


Marie Beenackers-van Poppel
PvdA-Cranendonck